Yes! Een nieuwe baan! Arbeidsovereenkomst getekend en alles akkoord. Nog een paar weken wachten en dan beginnen. Maar nog voordat de eerste werkdag überhaupt heeft plaatsgevonden, krijgt de werkgever of de werknemer spijt. Kunnen ze dan zomaar de arbeidsovereenkomst opzeggen zonder dat ooit één dag is gewerkt? Over dit onderwerp is afgelopen zomer meermaals geprocedeerd. In dit stuk lees je over beide varianten (opzegging door werkgever en opzegging door werknemer). Want een beetje gek is het wel.

Opzegging werkgever

Het zal je maar gebeuren. Je tekent op 29 september een arbeidsovereenkomst voor één jaar. Je eerste werkdag staat gepland op 23 oktober. Op 11 oktober komt je nieuwe werkgever langs en zegt de arbeidsovereenkomst op voordat je begonnen bent. In deze zaak had de werkgever slechte verhalen over de werknemer gehoord van ‘verschillende mensen uit de branche’. Hij was afgeschrikt. De werknemer stapte naar de rechter en eiste schadevergoeding van een jaarsalaris (€ 55.000,-).

In de arbeidsovereenkomst was een proeftijd van twee maanden opgenomen. Deze periode is ervoor bedoeld om aan elkaar te wennen. Een werkgever mag dan -zonder enige reden- de arbeidsovereenkomst opzeggen. De kantonrechter vond niet dat dit anders was bij een opzegging voorafgaand aan de eerste werkdag. De werknemer had nou eenmaal een bepaald risico aanvaard door akkoord te gaan met een proeftijd. De teleurstelling van de werknemer was begrijpelijk. Ze had geen kans gekregen de negatieve verhalen te ontkrachten. Toch had de werkgever niet ontoelaatbaar gehandeld. Opzegging vóór de eerste werkdag was hier mogelijk.

Opzegging werknemer

Dan andersom. Een verpakkingsbedrijf zocht een nieuwe operations manager. Na een uitvoerige sollicitatieprocedure werd iemand gekozen. Op 18 januari werd de arbeidsovereenkomst voor één jaar getekend, zonder proeftijd. De werknemer zou op 5 maart starten. Op 25 januari, een week na ondertekening, belde de werknemer. Hij wilde toch niet bij het bedrijf komen werken. Hierop stapte de werkgever naar de rechter en vorderde een gefixeerde schadevergoeding van bijna € 10.000,-.

De kantonrechter oordeelde dat sprake was van een tussentijds opzegbeding. De werknemer hoefde niet persé te wachten met de opzegging tot hij daadwerkelijk was gestart met werken. De vraag was wel wanneer de opzegtermijn van één maand zou gaan lopen. Was dat vanaf de opzegging of vanaf de eerste werkdag? Nu de werknemer niet hoefde te wachten met opzeggen, vond de kantonrechter het logisch dat de opzegtermijn ook direct begon. Het telefoontje van 25 januari resulteerde in een opzegging tegen 1 maart. De werkgever had geen recht op een schadevergoeding.

Tot slot

Als sprake is van een proeftijd of een tussentijds opzegbeding, dan is het mogelijk een arbeidsovereenkomst op te zeggen voordat ook maar één dag gewerkt is. Gezien bovenstaande rechtszaken is het wel duidelijk dat je hier geen vrienden mee maakt. Maar het kán dus wel.