Certificering

Kwaliteit
Bij WGI staat de kwaliteit van onze dienstverlening centraal. Het zorg dragen voor een uitstekende kwaliteit van dienstverlening is volledig geïntegreerd in onze werkwijze. Vanzelfsprekend is WGI in het bezit van de nodige certificeringen als bewijs voor onze optimale kwaliteitszorg.

NEN 4400-1
Het keurmerk van de Stichting Normering Arbeid, de NEN 4400-1, is een belangrijke certificering voor WGI. NEN 4400-1 geeft eisen waaraan uitzendbureaus of de (onder)aannemers moeten voldoen. Het stelt strenge eisen aan personeels- en loonadministratie en geeft criteria om te beoordelen of een organisatie aan alle gestelde eisen voldoet. Met het SNA-keurmerk worden voor opdrachtgevers en inleners de risico’s in het kader van de inleners- en ketenaansprakelijkheid beperkt. Indien gebruik wordt gemaakt van een uitzendonderneming met het SNA-keurmerk, is er onder voorwaarden sprake van fiscale vrijwaring.

NEN

Sociaal Werk Nederland
WGI is een van de grootste leden van de werkgeversvereniging Sociaal Werk Nederland; de werkgeversvereniging voor de sector Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening. WGI kan ten behoeve van haar opdrachtgevers gebruik maken van de cao Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening.

ABU
WGI maakt tevens gebruik van de cao van de Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU), dé grote branchevereniging binnen de wereld van flexibele arbeid. De ABU is met haar ruim 450 leden de belangenbehartiger van de uitzendondernemingen in Nederland en vertegenwoordigt meer dan 60% van de markt.

Horizontaal toezicht
Het convenant Horizontaal Toezicht is door de Belastingdienst en WGI ondertekend. Hierin heeft de Belastingdienst vastgesteld dat WGI haar fiscale processen volledig op orde heeft en is er een relatie op basis van wederzijds vertrouwen, begrip en transparantie. WGI loopt minder fiscale risico’s en ervaart minder administratieve lasten en de Belastingdienst kan het toezicht efficiënter uitvoeren. Bij fiscale kwesties is er indien nodig afstemming vooraf in plaats van controles achteraf.

AFAS award
WGI maakt gebruik van de software AFAS Profit voor haar dienstverlening. WGI heeft de afgelopen jaren veel geïnvesteerd hierin, wat geresulteerd heeft in een vergaand geautomatiseerde administratieve organisatie. WGI is zelfs genomineerd voor de AFAS Award voor ERP-software.
WGI zal AFAS Profit ook inzetten voor uw organisatie zodat deze hier ook van kan profiteren.

AFASSNA Keurmerk

Wij zijn geregistreerd bij de Stichting Normering Arbeid.