Nieuws archief


Wet invoering extra geboorteverlof (WIEG)

Ouders krijgen na de komst van een baby meer tijd samen met hun kind. Dat wordt geregeld in de Wet Invoering Extra Geboorteverlof (WIEG).  Het doel is bij te dragen aan de ontwikkeling van de band tussen de partner van de moeder en het kind en tevens de positie van... Lees meer

Werkkostenregeling (WKR) 2018

Enige jaren geleden is de Werkkostenregeling ingevoerd waarbij werkgevers 1,2% van de fiscale loonsom, de zogenaamde forfaitaire ruimte, mogen besteden aan vergoedingen en verstrekkingen aan hun medewerkers. Klik hier voor meer informatie over de Werkkostenregeling.... Lees meer

Ontslag en zwangerschap, hoe zit dat juridisch?

Ontslag en zwangerschap. Hoe zit dat? Zwangere werknemers krijgen in het arbeidsrecht meer bescherming. Een werkgever mag namelijk geen onderscheid maken tussen mannen en vrouwen. De gelijke behandeling is een elementair grondrecht. Dit lijkt redelijk bekend. Toch... Lees meer

Opvolgend werkgeverschap, hoe zit het?

Hierbij de blog over opvolgend werkgeverschap van de mantelcontractant De Koning Vergouwen Advocaten van Sociaal Werk Nederland. Opvolgend werkgeverschap. Niet het makkelijkste onderwerp, wel interessant. Als een werknemer van werkgever wisselt en hetzelfde werk... Lees meer

Loopbaanbudget in cao Sociaal Werk

Zoals bekend kent de cao Sociaal Werk een Loopbaanbudget (LBB). In de CAO Sociaal Werk is met ingang van 1 juli 2015 in hoofdstuk 3 het loopbaanbudget (het loopbaanbudget is opgebouwd uit het loopbaanbedrag en de vitaliteitsuren) opgenomen. Met de Belastingdienst is... Lees meer

Hoge Raad: AOW’er geen transitievergoeding betalen mag

Werkgevers hoeven geen transitievergoeding te betalen aan werknemers die zij op of na het bereiken van de AOW-leeftijd ontslaan. De Hoge Raad oordeelde onlangs dat dit geen leeftijdsdiscriminatie is. De discussie over het niet toekennen van een transitievergoeding aan... Lees meer

Deze nieuwsberichten zijn met grote zorgvuldigheid en met gebruikmaking van de meest actuele gegevens tot stand gekomen. Toch is het niet geheel uitgesloten dat de inhoud van de nieuwsberichten onjuistheden of onvolkomenheden bevat. WGI aanvaardt geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door eventuele onjuistheden en/of onvolkomenheden.

Niets van deze berichten mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van WGI.