Over ons

Betrouwbaarheid

WGI bestaat al sinds 1985 en is een betrouwbare organisatie die haar afspraken nakomt. Dit blijkt mede uit het feit dat WGI een gecertificeerde onderneming is op basis van NEN 4400-1, het zeer hoogwaardige en onafhankelijke betrouwbaarheidskeurmerk van Stichting Normering Arbeid. Deze norm geeft aan dat WGI aantoonbaar voldoet aan al haar verplichtingen, zoals de aangiften en afdrachten van loonbelasting, omzetbelasting en sociale verzekeringspremies en verder haar (personeels)administratie volledig op orde heeft.

Het geeft u als opdrachtgever de zekerheid dat u met WGI een absoluut betrouwbare partner hebt gekozen.

Ook uw personeel vaart wel bij WGI

WGI vindt het erg belangrijk om een goed werkgever te zijn voor de gedetacheerde payrollmedewerkers. WGI kent een aantal collectieve regelingen voor arbeidsongeschiktheidsverzekering en ziektekostenverzekering. Ook kent WGI een interessante collectieve regeling voor overige personeelsvoorzieningen waaronder schadeverzekeringen. Tenslotte kunnen payroll-medewerkers altijd gebruik maken van onze ervaren P&O-adviseurs, die hen bij kunnen staan bij alle vragen met betrekking tot hun werksituatie.

Waarom het werkgeverschap uitbesteden?

Daar zijn tal van goede redenen voor. Neem alleen al de toenemende complexiteit van cao-regelingen, pensioenen en alle fiscale en juridische aspecten van het werkgeverschap. Dit zijn zaken die telkens aan de orde komen bij het opstellen van arbeidsovereenkomsten, ziekteverzuim van medewerkers, eventuele ontslagprocedures, salarisadministratie, de uitvoering van wachtgeldregelingen enz. Onderwerpen die niet behoren tot de kernactiviteiten van uw organisatie.

Daarom neemt WGI u alle administratieve rompslomp uit handen zodat u zich kunt concentreren op de zaken waar ├║ goed in bent.

 SNA Keurmerk

Wij zijn geregistreerd bij de Stichting Normering Arbeid.