Principeakkoord Cao Sociaal Werk

 

Looptijd

De cao-afspraken hebben een looptijd van 1 juli 2019 tot 1 juli 2021.

 Loon

Met ingang van 1 september 2019 worden de lonen met 3,25% verhoogd en met ingang van 1 juli 2020 opnieuw met 3,25%. Daarnaast wordt de verdeling van de pensioenpremie tussen werkgever en werknemer gelijk. Het voordeel dat hier voor de werkgever ontstaat (zie kopje pensioenpremie) zit al verwerkt in het percentage van de loonsverhoging. Dit betekent dat de feitelijke loonsverhoging minder dan 3,25% bedraagt. Met deze loonsverhoging wordt de inflatie, die in juni schommelt tussen de 2,4% en 2,9%, gedekt en de koopkracht blijft behouden.

Pensioenpremie

De pensioenpremie bedraagt in totaal 23,5% van het pensioengevend salaris. Het pensioengevend salaris is kortgezegd het jaarinkomen van de medewerker minus de franchise (deze bedraagt voor 2019 € 20.940). De huidige verdeling van deze pensioenpremie is als volgt: de medewerker 11,4% en de werkgever 12,1% (samen 23,5%), dit betekent dat de medewerker 48,5% van de premie van het pensioen betaalt en de werkgever 51,5%. Deze verdeling wordt met ingang van 1 september 2019 50% voor de medewerker en 50% voor de werkgever. Medewerker en werkgever betalen dan beiden dus 11,75%. Omgerekend betaalt de werkgever 0,35% minder en dit zit verwerkt in de loonsverhoging van de medewerker.

De werkgevers mogen zich op 15 juli as. uitspreken over dit akkoord. Ook de bonden zullen dit op korte termijn aan hun leden voorleggen.

 

Voor meer informatie over het principeakkoord klik hier.