Uitvoering Participatiewet

WGI kan mensen met een arbeidshandicap voor u in dienst nemen en naar uw organisatie detacheren waarbij WGI alle subsidies regelt en verwerkt.

Sinds 1 januari 2015 is de bijstand, de sociale werkvoorziening en een deel van de Wajong samengevoegd tot één regeling: de Participatiewet. De participatiewet is er met name op gericht dat werkgevers banen beschikbaar gaan stellen voor mensen met een arbeidsbeperking. WGI werkt al meer dan 30 jaar met mensen met een arbeidsbeperking en heeft hier dus veel ervaring mee. WGI ondersteunt opdrachtgevers door deze medewerkers in dienst te nemen en te detacheren naar de opdrachtgever (detacheringen tellen overigens mee voor uw quotum). WGI vraagt de betreffende kortingen en subsidies voor u aan en handelt alles voor u af.
Duidelijk en makkelijk voor u!

Welke voordelen kan het u opleveren, wanneer u als werkgever aan de slag gaat met de Participatiewet?

  • Proefplaatsing
  • Loonkostensubsidie
  • Loondispensatie
  • No-risk polis (bij ziekte)
  • Begeleiding of jobcoach
  • Een noodzakelijke aanpassing werkplek
  • Zeer gemotiveerde medewerkers die graag voor u aan de slag gaan tegen een gereduceerd tarief


SNA Keurmerk

Wij zijn geregistreerd bij de Stichting Normering Arbeid.