Payrolling

Werkgeversinstituut (WGI) is de eerste in Nederland die payroll aanbiedt. Al sinds 1985 zorgt WGI er voor dat organisaties geen zorgen meer hebben over werkgeverschap en zich kunnen richten op hun kernactiviteit.

Wat houdt het uitbesteden van werkgeverschap door middel van payroll in voor uw organisatie?

U werft en selecteert uw medewerker zelf waarna WGI een arbeidsovereenkomst afsluit met deze medewerker. Vervolgens detacheert WGI deze medewerker exclusief naar uw organisatie. U houdt gewoon zeggenschap over uw eigen personeel. U stelt de functieomschrijving op, voert de  functioneringsgesprekken en verzorgt de dagelijkse aansturing.

Voordelen van payroll via WGI voor uw organisatie

  • Alle administratieve lasten worden door WGI uit handen genomen.
  • WGI verzorgt alle loonbetalingen correct en foutloos.
  • Via het portal van WGI heeft u toegang tot het personeelsdossier van uw medewerker en alle benodigde management informatie.
  • Het gehele ziekteverzuimtraject wordt verzorgd door WGI, onder meer met inzet van een ervaren bedrijfsarts.
  • U en uw medewerker krijgen uw eigen professionele  P&O’er toegewezen die al uw P&O-vragen kan beantwoorden
  • Desgewenst kunt u het financiële risico van ziekte uitsluiten.
  • Al vanaf één medewerker kunt u WGI voor payroll inschakelen. Dit kan voor de duur van een project, als tijdelijke vervanging, voor (on)bepaalde tijd of als oproepkracht.
  • WGI is betrouwbaar, al sinds 1985 de steun en toeverlaat van veel organisaties. Zie hier waarom.
WGI is een non-profitorganisatie en is niet gericht op maximale winst (zoals alle andere payroll organisaties), maar is gericht op het realiseren van maximale tevredenheid van opdrachtgevers en medewerkers. Kijk hier hoe onze opdrachtgevers ons waarderen.

SNA Keurmerk

Wij zijn geregistreerd bij de Stichting Normering Arbeid.