Formulieren & downloads voor werknemers

Informatie CAO Sociaal Werk (voorheen Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening)
Informatie ABU CAO & StiPP

Hieronder vindt u informatie over de ABU CAO:

ABU CAO

Pensioen via StiPP:

Pensioenregeling in het kort
StiPP verzorgt de pensioenregeling voor de branche personeelsdiensten. Bij WGI betreft het de medewerkers waar de ABU cao op van toepassing is. StiPP kent twee pensioenregelingen, de Basisregeling en de Plusregeling. Voor beide regelingen geldt dat werknemers met pensioen kunnen als zij 67 jaar zijn.

Basisregeling
Een werknemer bouwt pensioen op in de Basisregeling als hij:

  • minstens 26 weken heeft gewerkt, en
  • 21 jaar of ouder is

 

Deelname in de Basisregeling duurt maximaal 52 werkweken. Daarna neemt iemand deel aan de Plusregeling.

Plusregeling
Een werknemer bouwt pensioen in de Plusregeling als hij:

  • langer dan 78 weken heeft gewerkt, en
  • 21 jaar of ouder is

 

Pensioen informatie PFZW (PGGM)

Hieronder vindt u informatie over het pensioen van PFZW (PGGM) en kunt u inloggen in ‘mijnpensioenoverzicht’:

PFZW

Aanvraagformulier waardeoverdracht pensioen aan PFZW

Aanvraagformulier voor gratis risicodekking (i.g.v. onbetaald verlof, ontslag en een lager salaris tijdens ziekte) van Pensioenfonds Zorg&Welzijn.

Wilt u inzicht in het reeds opgebouwde pensioen? Dit kunt u via de volgende link met uw DigiD bekijken: mijnpensioenoverzicht

 

Aanmelden partner Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW)

Veel medewerkers vergeten hun partner aan te melden bij PFZW als ze gaan samenwonen. Dat blijkt uit een onderzoek dat PFZW een paar jaar geleden hield. Toch is het belangrijk samenwonen wel te melden want anders krijgt de partner bij overlijden geen uitkering.

Gaat een medewerker trouwen of een geregistreerd partnerschap aan? Dan hoeft deze medewerker dit niet bij PFZW te melden. PFZW krijgt dit automatisch door via de gemeente, bij samenwonen is dit niet het geval.

Samenwonen doorgeven via MijnPFZW 

Als een medewerker gaat samenwonen, dan moet de medewerker dit dus zelf aan PFZW door te geven. Dit kan via MijnPFZW op pfzw.nl. Alleen dan heeft de partner bij overlijden recht op partnerpensioen. Voor het aanmelden van de partner heeft een medewerker wel een samenlevingsovereenkomst nodig die is opgesteld door de notaris.

logo pfzw

Diverse collectieve personeelsvoorzieningen

Hieronder vindt u informatie over diverse collectieve personeelsvoorzieningen:

Informatie over de Collectieve Zorgverzekering

Zorgverzekering 2019 Aon

Personeelsvoorziening Centraal Beheer AchmeaSNA Keurmerk

Wij zijn geregistreerd bij de Stichting Normering Arbeid.