Werkwijze

  • WGI sluit een zogeheten aansluitingsovereenkomst af met iedere nieuwe opdrachtgever. Dit is een raamovereenkomst en hierin staat wat de wederzijdse rechten en verplichtingen zijn.
  • Vervolgens werft en selecteert de opdrachtgever een medewerker.
  • De opdrachtgever geeft aan WGI door wat de duur van de arbeidsovereenkomst is en de verdere arbeidsvoorwaarden.
  • Op basis hiervan maakt WGI een arbeidsovereenkomst op welke wordt ondertekend door de medewerker en WGI.
  • Tevens maakt WGI een detacheringovereenkomst op die wordt ondertekend door de medewerker, de opdrachtgever en WGI. De duur van de detacheringovereenkomst is gelijk aan de duur van de arbeidsovereenkomst (al dan niet verlengd).

Er is dus sprake van de drie volgende partijen:

 • De gedetacheerde werknemer
 • De opdrachtgever
 • De werkgever WGI

Alle partijen zijn gehouden aan:

 • De CAO en de daarbij behorende salarisregelingen, die ten aanzien van de aangestelde personeelsleden worden toegepast;
 • Alle wet- en regelgeving die van toepassing is op het gebied van de arbeidsovereenkomst;
 • Alle arbo wet- en regelgeving, inclusief alle bepalingen betreffende ziek- en herstelmeldingen (ingevolge de Wet Verbetering Poortwachter).

Lees de veel gestelde vragen van werknemersSNA Keurmerk

Wij zijn geregistreerd bij de Stichting Normering Arbeid.