Controle WTL Berekening

Enkele jaren geleden is de WTL (Wet Tegemoetkoming Loondomein) in werking getreden. Onderdeel van deze wet is het zogenoemde Loonkostenvoordeel (LKV) en Lage-Inkomensvoordeel (LIV). Elk jaar stuurt het UWV uiterlijk 14 maart een beschikking over het voorgaande kalenderjaar op waarop te zien is wat de tegemoetkoming over het voorgaande kalenderjaar is. Maar, klopt dit altijd?

Het antwoord is helaas nee. Vaak zien wij dat de beschikking niet helemaal correct is ingevuld. In het slechtste geval wordt een tegemoetkoming in zijn geheel niet toegekend. Dit kan het geval zijn als de doelgroepverklaring van het UWV niet tijdig is aangevraagd, of als bij de loonadministratie niet bekend is dat een werknemer mogelijk in aanmerking komt voor deze premiekorting. In de laatstgenoemde situatie ontbreekt de werknemer in de beschikking.

In een ander geval zien wij dat de doelgroepverklaring netjes wordt aangevraagd, maar dat er aan het eind van het jaar nog niets is toegekend door het UWV. De verklaring wordt dan pas in het nieuwe kalenderjaar ontvangen en wordt vanaf dat moment pas toegepast in de loonadministratie. Echter wordt het kalenderjaar daarvóór vaak over het hoofd gezien, of is het inmiddels al te laat om meegenomen te worden in een eerste voorlopige berekening van het UWV.

Wij adviseren u om in alle gevallen waar u merkt dat de berekening niet klopt contact op te nemen met het UWV. In sommige gevallen kan dit met een brief, maar in de meeste gevallen moet u alsnog voor een correcte loonaangifte zorgen.

Op de website van het UWV wordt uitgebreid uitgelegd waar u op moet letten en op welke manier u correcties kunt doorgeven.

Als uiterste datum geeft het UWV hier 1 mei 2021 voor. Na die tijd kunt u geen correcties meer doorgeven.

Neem contact op met iemand van uw salaristeam indien u wijzigingen wilt doorgeven voor een loonadministratie die bij CBBS wordt gevoerd.

Het laatste nieuws

Blijft op de hoogte van de ontwikkelingen en onderzoeken van CBBS.

Bekijk al het nieuws

Wij staan voor u klaar

Stuur een mail

Onze klantenservice helpt u verder (binnen 1 werkdag een reactie)

Bel 070 335 30 00

Op werkdagen van 08:30 tot 17:00

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de gratis nieuwsbrief