Wanneer u op staat loopt en om u heen kijkt, ziet u allemaal verschillende mensen: mannen en vrouwen, jongeren en ouderen, mensen die Nederland zijn geboren en mensen met een herkomst buiten Nederland. Het is waardevol als deze afspiegeling van de samenleving ook zichtbaar is in het personeelsbestand binnen uw organisatie. Dit kunt u bereiken met behulp van diversiteitsbeleid. In dit artikel vertellen we u er meer over.

Wat is een diversiteitsbeleid?

Met een diversiteitsbeleid streeft een organisatie naar een zo divers mogelijke samenstelling van het personeelsbestand. De medewerkers zijn mensen met verschillende achtergronden en talenten, met verschillen in leeftijd, geslacht, ervaring, culturele en etnische herkomst. Al deze verschillende mensen hebben verschillende ideeën en zienswijzen en dat is heel waardevol voor een organisatie. Uit onderzoek blijkt dat organisaties die mensen met verschillende achtergronden in dienst hebben beter presteren: ze zijn creatiever, innovatiever en hebben een hogere omzet en tevreden en loyale medewerkers.

Van werving en selectie tot leiderschapsstijl

Bij diversiteitsbeleid gaat het niet alleen om de werving en selectie van mensen met een verschillende achtergrond. Het is ook belangrijk dat iedereen zich thuis voelt in de organisatie. Daarom is het ook van belang dat leidinggevenden goed om kunnen gaan met een mix van achtergronden. Daarvoor moet aandacht zijn binnen de organisatie.

Diversiteit, gelijkheid en inclusie

Misschien heeft u de afkorting DEI of DE&I weleens voorbij zien komen. Dit staat voor diversity, equity and inclusion, of in het Nederlands diversiteit, gelijkheid en inclusie. DEI is erop gericht dat mensen met verschillende achtergronden zich welkom voelen op de werkvloer. Het doel is dat alle medewerkers ondersteuning krijgen om op de werkplek optimaal te presteren. Het gaat erom dat medewerkers met verschillende achtergronden dezelfde mogelijkheden hebben tot promotie en hetzelfde vermogen hebben om bij te dragen en impact te hebben.

  • Diversiteit gaat, zoals eerder omschreven, over de aanwezigheid van verschillen binnen een bepaalde setting, wat waardevol is omdat mensen met verschillende achtergronden verschillende standpunten hebben. Dit leidt uiteindelijk tot betere ideeën en oplossingen.
  • Bij gelijkheid zorgt men ervoor dat praktijken en programma’s onpartijdig en eerlijk zijn en voor ieder individu dezelfde mogelijke uitkomsten bieden.
  • Inclusie is bedoeld om ervoor te zorgen dat mensen op de werkplek het gevoel hebben dat ze erbij horen. Dit betekent dat iedere medewerker zich prettig en ondersteund voelt door de organisatie en zichzelf kan zijn. Binnen een inclusieve organisatie kan dat.

Belang van ondersteuning door directie

Als u met diversiteitsbeleid aan de slag wilt, is het van belang dat de directie de noodzaak en urgentie van diversiteitsbeleid voelt, uitdraagt en de verantwoordelijkheid daarvoor hoog in de organisatie belegt. Het beleid moet echter niet afhankelijk zijn van één persoon. Het moet een vast onderdeel zijn van het HR-beleid om duurzame resultaten te behalen.

Wetgeving rondom diversiteit

Voor de meeste bedrijven is er geen wetgeving rondom het voeren van diversiteitsbeleid. Voor grote bedrijven geldt sinds 2022 wel de Diversiteitswet. Deze beperkt zich echter tot diversiteit in geslacht in de top. De Diversiteitswet heeft als doel de verhoudingen tussen mannen en vrouwen in de top en subtop van het bedrijfsleven evenwichtiger te maken.

Het laatste nieuws

Blijft op de hoogte van de ontwikkelingen en onderzoeken van CBBS.

Bekijk al het nieuws

Wij staan voor u klaar

Stuur een mail

Onze klantenservice helpt u verder (binnen 1 werkdag een reactie)

Bel 070 335 30 00

Op werkdagen van 08:30 tot 17:00

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de gratis nieuwsbrief