Per 1 januari 2017 is nieuwe en gewijzigde wet- en regelgeving van kracht. Hierover is in de media veel te doen geweest. Een belangrijk onderdeel is het eigenrisicodragerschap van de WGA vanaf 2017. Voor iedere organisatie met personeel actueel. Wat is wijsheid?

De wet WIA (Werk en Inkomen bij Arbeidsongeschiktheid) geeft sinds een aantal jaar de mogelijkheid voor een aantal onderdelen eigenrisicodrager te worden. Voor veel bedrijven is dit aanleiding geweest daar daadwerkelijk gebruik van te maken. Vaak leverde dit een geringe besparing op in de premie, maar voor grotere bedrijven kon dit voordeel flink oplopen.

Gedifferentieerde premie WHK

UWV deelde de bedrijven in op basis van de loonsom in een categorie klein (tot €319.000), middelgroot (tot €3.190.000) en grote werkgever (boven €3.190.000). Voor kleine werkgevers is er geen risico bij uitstroom van veel werknemers in de WGA. Vanaf middelgroot en groot gaat dit deels meetellen in de berekening van de gedifferentieerde premie WHK.

Marginaal premievoordeel

Hier zit de crux van het verhaal. De afgelopen jaren zijn veel kleine bedrijven eigenrisicodrager geworden om enkele tientjes per jaar premieverschil. Echter, zonder te weten wat de consequenties kunnen zijn bij uitstroom van één of meerdere werknemers naar de WGA. Een verzekeraar kan namelijk de premie vroeg of laat verhogen, terwijl het UWV dit uitsluitend voor kleine bedrijven doet op sectoraal niveau. Deze kleine bedrijven hebben zich jarenlang onnodig risico toegeëigend voor een marginaal premievoordeel.

Bij de middelgrote en grote werkgevers kan het verhaal heel anders uitpakken. Bij weinig uitstroom in de WGA biedt een verzekeraar een gunstigere premie dan het UWV. Zo kan er aanzienlijk bespaard worden op de premielasten die UWV normaliter in rekening zou brengen.

Laat premielasten berekenen

Zonder grondige berekeningen is deze afweging moeilijk te bepalen. Een assurantietussenpersoon of verzekeraar kan dit exact uitrekenen. Hou daarbij echter wel rekening met het feit dat een private partij over het algemeen liever heeft dat u eigenrisicodrager wordt, dan dat u in het publieke stelsel blijft.

Jaarlijks keuzemoment

Elk jaar kunnen bedrijven weer kiezen om per 1 juli of 1 januari van het volgende jaar eigenrisicodrager te worden of te blijven. Deze keuze moet altijd 3 maanden van tevoren bekend gemaakt worden bij het UWV.
Concreet: mocht een werkgever het eigenrisicodragerschap willen wijzigen, dan moet dit vóór 1 oktober 2016 bij het UWV/Belastingdienst kenbaar gemaakt worden.

De keuze wel of niet eigenrisicodrager (worden) per 1 januari 2017 is niet eenvoudig te maken. Daarom is het wellicht handig te weten wat er gebeurt als u niets doet in de volgende situaties:

  • Bent u bij UWV verzekerd en u onderneemt geen actie, dan blijft uw situatie per 1 januari 2017 ongewijzigd.
  • Bent u verzekerd via een private partij en u onderneemt geen actie, dan kan het zijn dat u per 1 januari 2017 geen eigenrisicodrager meer bent. Dit hangt ervan af of de werkgever of verzekeraar de garantieverklaring tijdig (dat wil zeggen vóór 31 december 2016) aan de Belastingdienst gestuurd heeft.

 

Deadline 1 oktober 2016

Indien de werkgever op dit moment bij UWV verzekerd is en graag eigenrisicodrager wil worden, dan moet deze keuze dus vóór 1 oktober 2016 kenbaar gemaakt zijn bij de Belastingdienst.

Tevens moet de garantieverklaring vóór 31 december 2016 verzonden worden aan de Belastingdienst. U kunt deze verklaring hier downloaden.

CBBS adviseert

Mocht u het op prijs stellen dat CBBS met u meekijkt naar de specifieke situatie van uw bedrijf, neem dan contact op met een van onze medewerkers. Wij kunnen u onafhankelijk adviseren en hebben geen (financieel) belang bij uw keuze.

 

Het laatste nieuws

Blijft op de hoogte van de ontwikkelingen en onderzoeken van CBBS.

Bekijk al het nieuws

Wij staan voor u klaar

Stuur een mail

Onze klantenservice helpt u verder (binnen 1 werkdag een reactie)

Bel 070 335 30 00

Op werkdagen van 08:30 tot 17:00

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de gratis nieuwsbrief