In mei van dit jaar hebben wij u geïnformeerd over de veranderingen in het minimum(jeugd)loon en de introductie van het LIV (Lage Inkomens Voordeel). Tevens hebben wij u geinformeerd over de komst van het minimum jeugdloon voordeel dat vanaf 2018 in zou moeten gaan.

Zoals wel vaker het geval is, blijkt ook nu de wetgeving weer wat anders uit te pakken dan wij aanvankelijk konden weten op 15 mei 2017, vandaar dat we hier een update van de regeling beschrijven zoals die van kracht wordt op 1 januari 2018.

In eerste instantie zou het minimum jeugdloon voordeel ingaan in 2017 en voor het eerst in 2018 uitbetaald worden. Dit is een jaartje opgeschoven, waardoor de peildatum van de leeftijd 31 december 2017 wordt en de bedragen ook weer een beetje anders zijn. Omdat de verhoging van het minimumloon voor de leeftijdsgroep 18 t/m 21 jaar al op 1 juli 2017 is ingegaan en hier nog geen compensatie voor gegeven wordt, zal de jeugd-LIV (vervangende term voor minimum jeugdloon voordeel) met factor 1,5 verhoogd worden over het jaar 2018, zodat dit enigszins tegemoet komt aan het missen van de compensatie over 2017.

Voorwaarden om in aanmerking te komen voor jeugd-LIV in 2018:

  • Leeftijd van 18, 19, 20 of 21 jaar op 31-12-2017
  • Werknemer moet verzekerd zijn voor de werknemersverzekeringen
  • Gemiddeld uurloon dat hoort bij het wettelijk minimum uurloon van de betreffende leeftijd (bedragen nog niet bekend)
  • Geen minimaal aantal uren benodigd
  • Compensatie per uur wordt vastgesteld en uitbetaald op basis van de leeftijd op 31-12-2017 conform onderstaande tabel:
Leeftijd op 31 december 2017 Jeugd-LIV per werknemer per verloond uur Maximale jeugd-LIV per werknemer per jaar
18 jaar € 0,23 € 478,40
19 jaar € 0,28 € 582,40
20 jaar € 1,02 € 2.121,60
21 jaar € 1,58 € 3.286,40

Het jeugd-LIV wordt automatisch toegekend door het UWV in het jaar 2019 op basis van de verloonde uren in het jaar 2018. De verwachting is dat de Belastingdienst (niet het UWV) de definitieve jeugd-LIV beschikking uiterlijk 31 juli 2019 aan de werkgevers zal sturen en er binnen 6 weken na het verstrekken van de beschikking fysiek betaald zal worden door het UWV.

Hoe het definitief uit gaat pakken is lastig te voorspellen, we verwachten dat dit in de loop van 2018 bekend zal worden. Mocht u hier vragen over hebben, dan kunt u altijd contact opnemen met een van onze specialisten.

Het laatste nieuws

Blijft op de hoogte van de ontwikkelingen en onderzoeken van CBBS.

Bekijk al het nieuws

Wij staan voor u klaar

Stuur een mail

Onze klantenservice helpt u verder (binnen 1 werkdag een reactie)

Bel 070 335 30 00

Op werkdagen van 08:30 tot 17:00

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de gratis nieuwsbrief