Loonkosten werkgever

In Nederland moeten werkgevers een aantal kosten betalen die samenhangen met het aannemen van personeel. Deze kosten worden vaak omschreven als loonkosten werkgever. In deze blog behandelen we de belangrijkste loonkosten werkgever in Nederland en hoe deze worden berekend.

Als werkgever moet je rekening houden met de loonkosten bovenop het brutoloon van de werknemer. Deze kosten kunnen oplopen van gemiddeld 20% tot 40%, met uitzonderingen naar zelfs 50%. Het verschil in loonkosten is het gevolg van afspraken die je maakt met werknemers en verplichtingen die door een cao of bedrijfstak worden opgelegd.

Loonkosten werkgever

De loonkosten van een werkgever bestaan dus uit: sociale premies werkgever, sociale premies werknemer, loonbelasting en het nettoloon.

Werkgeverspremie

Een van de belangrijkste en duurste loonkosten voor werkgevers in Nederland is de werkgeverspremie voor de sociale zekerheid. Deze premie wordt betaald aan het Uitvoeringsinstituut WerknemersVerzekeringen (UWV) en is afhankelijk van het loon van de werknemer. De premie wordt berekend als een percentage van het loon. Dit percentage is afhankelijk van het soort verzekering en de hoogte van het loon.

Loonheffing

Daarnaast moeten werkgevers in Nederland ook loonheffing betalen. Dit is een belasting die wordt geheven over het loon van de werknemer. De hoogte van de loonheffing is afhankelijk van het loon van de werknemer en de belastingschijf waarin deze valt. In Nederland geldt een progressieve belasting, wat betekent dat hoe hoger het loon, hoe hoger de belasting.

Pensioenpremie

Een andere belangrijk onderdeel van de loonkosten werkgever in Nederland is de verplichte pensioenpremie die een werkgever moet afdragen. Werkgevers zijn verplicht om een pensioenregeling aan te bieden aan hun werknemers. De premie voor deze regeling is afhankelijk van de regeling die wordt gekozen en het salaris van de betreffende werknemer. Deze premie moet worden betaald aan een verzekeraar of pensioenfonds.

Verlofregeling

In Nederland zijn er ook verplichte verlofregelingen waar werkgevers zich aan moeten houden. Dit betekent dat werkgevers verplicht zijn om vakantiedagen en verlofdagen uit te betalen aan hun werknemers. De hoogte van deze vergoeding is afhankelijk van het soort verlof en de hoogte van het salaris van de betreffende werknemer.

Verzuimverzekering

Daarnaast moeten werkgevers in Nederland ook rekening houden met de kosten voor verzuimverzekeringen. Deze verzekeringen worden afgesloten om de kosten te dekken die ontstaan bij verzuim of ziekte van een werknemer. De premie voor deze verzekering is afhankelijk van de regeling die wordt gekozen en de hoogte van het loon van de betreffende werknemer.

Indirecte loonkosten werkgever

In sommige sectoren zijn cao’s en bedrijfstakpensioenfondsen verplicht, waardoor er indirecte loonkosten ontstaan, zoals overwerkvergoedingen, pensioenpremies, reiskostenvergoedingen en andere onkostenvergoedingen.

Daarnaast kunnen er nog kosten zijn zoals jubileumuitkeringen, leasekosten voor auto’s of fietsen, verstrekte communicatiemiddelen, winstdelingen en bonussen. Bovendien moeten bedrijven rekening houden met andere personeelskosten, zoals de verstrekking van eten of drinken op de werkvloer, Arbo voorzieningen, werkkleding en opleidings- en bijscholingskosten.

Salarisadministratie uitbesteden aan CBBS

Uw volledig salarisadministratie uitbesteden? U kunt zich op uw core business focussen. Dan verzorgt CBBS de loonverwerking van uw bedrijf. Wij letten altijd op veranderingen in de cao, nieuwe wet- en regelgeving en het op tijd verzenden van de loonstroken. Wij zorgen ervoor dat u hier geen omkijken meer naar heeft. Meer weten over wat wij voor u kunnen betekenen op het gebied van salarisadministratie uitbesteden? Neem zeker eens contact met het team van CBBS op of vraag een offerte aan.

Loonkosten werkgever

Dus weet u nu alles over de loonkosten werkgever in Nederland? Heeft u hier nog vragen over? Vraag dan een gratis adviesgesprek aan bij CBBS. Wij leggen u graag meer uit! Dus neem gerust contact met ons op. Kom meer te weten over hoe CBBS uw bedrijf en uw werknemers kan helpen.

Wij staan voor u klaar

Stuur een mail

Onze klantenservice helpt u verder (binnen 1 werkdag een reactie)

Bel 070 335 30 00

Op werkdagen van 08:30 tot 17:00

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de gratis nieuwsbrief