CBBS breidt haar dienstverlening uit: als relatie van CBBS bieden wij u de mogelijkheid gebruik te maken van een extern vertrouwenspersoon. Deze dienstverlening wordt verzorgd door een onafhankelijke partij: Centrum Vertrouwenspersonen Plus (CVP+).

Gezonde werknemers komen de resultaten uw bedrijf alleen maar ten goede. Een veilige werkomgeving is essentieel voor het welbevinden van uw medewerkers. De laatste jaren is er veel aandacht voor een sociaal veilig werkklimaat. #metoo, berichten uit de sportwereld, de kerk en de jeugdzorg maken het topje van de ijsberg zichtbaar.

Een veilige werkomgeving

Als werkgever heeft u de plicht te zorgen voor een veilige werkomgeving. In de ARBO-wetgeving (artikel 3) is vastgelegd dat ieder bedrijf een goed werkgever moet zijn. Dit houdt onder andere in dat u beleid moet hebben dat gericht is op het voorkomen van psychosociale arbeidsbelasting (PSA). De arbeidsinspectie controleert actief op de uitvoering van het beleid. Hierbij kijkt men ook of binnen het bedrijf, hoewel niet verplicht, een vertrouwenspersoon is aangesteld.

Wanneer kan een medewerker een vertrouwenspersoon inschakelen?

Ongewenst gedrag / psychosociale arbeidsbelasting (PSA). Met ongewenst gedrag wordt bedoeld:

 • Pesten
 • Discriminatie
 • Agressie
 • (Seksuele) intimidatie
 • Werkdruk
 • Onjuiste behandeling door collega’s en/of leidinggevende (bijv. onterechte beschuldiging van strafbare feiten)

De vertrouwenspersoon kan uw medewerker ondersteunen in het laten stoppen van het ongewenste gedrag en tijdens het rehabilitatietraject dat erop gericht is de medewerker weer volwaardig aan het werk laten gaan.

Integriteitsschendingen en misstanden – klokkenluiden
Wanneer er binnen uw bedrijf vermoedens zijn van integriteitsschendingen wilt u dat als eerste weten. Het melden van integriteitsschendingen is niet gemakkelijk. De vertrouwenspersoon kan uw medewerkers hierin ondersteunen.

We onderscheiden twee soorten integriteitszaken:

 • Integriteitsschendingen waar het belang van het bedrijf wordt geschaad: bijvoorbeeld fraude, belangenverstrengeling en diefstal.
 • Integriteitsschending waar het maatschappelijk belang wordt geschaad (misstand): bijvoorbeeld volksgezondheid komt in gevaar, misbruik van subsidiegelden.

Onze dienstverlening externe vertrouwenspersonen

Voor de inzet van een extern vertrouwenspersoon bieden wij twee soorten dienstverlening aan. Welke vorm u ook kiest, u bent verzekerd van betaalbare en tegelijk zeer ervaren en deskundige vertrouwenspersonen. Samen met u kijken wij graag welke dienstverlening het beste bij u past.

Aanbod 1. Het collectief

MKB bedrijven met maximaal 100 medewerkers kunnen zich aansluiten bij het collectief, tegen een vast tarief per jaar, op basis van het aantal medewerkers. Het collectief bestaat uit:

 • Een extern vertrouwenspersoon voor medewerkers.
 • De klachtafhandeling voor medewerkers.
 • Voorlichtingsmateriaal voor medewerkers.
 • Informatie over de werkwijze van de vertrouwenspersoon.
 • Voorbeelden van reglementen rond ongewenst gedrag en een vermoeden van een integriteitsschending.


Aanbod 2. Abonnement op maat

Heeft u meer dan 100 medewerkers in dienst? Dan bieden wij u een abonnement op maat. Het abonnement bestaat uit een vaste prijs voor de inzet van een vertrouwenspersoon bij PSA gerelateerde klachten en vermoeden van een integriteitsschending.

Het abonnement is inclusief:

 • Externe vertrouwenspersoon. Hierbij heeft men de keuze voor een mannelijke of vrouwelijke vertrouwenspersoon.
 • Advisering van het management bij zaken omtrent ongewenst gedrag.
 • Een jaarlijks jaarverslag gericht op de eigen organisatie.
 • Jaarlijks gesprek met directie en OR/MR.
 • Voorlichtingsmateriaal voor medewerkers.
 • Informatie over de werkwijze van de vertrouwenspersoon.
 • Voorbeeld regelingen ongewenst gedrag en/of een vermoeden van een integriteitsschending

Daarnaast kan men gebruik maken van overige diensten als mediation, voorlichting ondersteuning bij rehabilitatie etc. voor een vast uurtarief. Uiteraard kunnen ook bedrijven met minder dan 100 medewerkers gebruik maken van een abonnement op maat.

Geïnteresseerd? Neem contact op en wij adviseren u graag welke dienstverlening het beste bij u past.


Over Centrum Vertrouwenspersonen Plus

Centrum Vertrouwenspersonen Plus is opgericht door Anton de Leeuw en Lilian Vermeulen en houdt zich fulltime bezig met het vergroten van de sociale veiligheid binnen bedrijven. CVP+ heeft de beschikking over diverse vertrouwenspersonen en kan uw bedrijf daardoor een bereikbaarheid garanderen van 52 weken per jaar. Door onze samenwerking van mannelijke en vrouwelijke vertrouwenspersonen kunnen medewerkers (bij een abonnement op maat) hun voorkeur uitspreken voor een van beide. CVP+ is LVV-gecertificeerd, Landelijke Vereniging Van Vertrouwenspersonen (LVV), en voldoet daarmee aan alle bijbehorende kwaliteitseisen en gedragscodes.

Het laatste nieuws

Blijft op de hoogte van de ontwikkelingen en onderzoeken van CBBS.

Bekijk al het nieuws

Wij staan voor u klaar

Stuur een mail

Onze klantenservice helpt u verder (binnen 1 werkdag een reactie)

Bel 070 335 30 00

Op werkdagen van 08:30 tot 17:00

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de gratis nieuwsbrief