NOW 2.0

De NOW wordt verlengd met een periode van 3 maanden aansluitend op de gekozen periode in het eerste tijdvak. Indien u geen gebruik heeft gemaakt van het eerste tijdvak, geldt de periode: juni, juli en augustus 2020.

Heeft u in het eerste tijdvak gekozen voor de periode: maart, april en mei? Dan is de tweede periode: juni, juli en augustus. Maar heeft u in het eerste tijdvak gekozen voor de periode: mei, juni en juli? Dan is de tweede periode: augustus, september en oktober.

Net als voorheen bedraagt de maximale hoogte van de vergoeding 90% van de loonsom. Ook komen werkgevers alleen in aanmerking bij een omzetdaling van ten minste 20%.

Wijzigingen in de berekening:

  • De referentiemaand voor de loonsom is voor het tweede tijdvak vastgesteld op maart 2020 (peildatum 15 mei) (tegenover januari 2020 in het eerste tijdvak).
  • De opslag op de loonkosten wordt verhoogd van 30% naar 40%.

Wijzigingen in de voorwaarden:

  • De verplichting om geen bedrijfseconomisch ontslag aan te vragen blijft gehandhaafd, maar de korting op de subsidie wordt verlaagd van 150% naar 100%. Dat wil zeggen dat de subsidie gekort wordt met 100% van de loonsom(men) van de werknemer(s) waarvoor bedrijfseconomisch ontslag is aangevraagd.
  • Wanneer er sprake is van een steunbedrag op of boven het bedrag waarvoor een accountantsverklaring vereist is, mag er geen dividend of bonus over 2020 (tot en met de aandeelhoudersvergadering in 2021) worden uitgekeerd.
  • Wanneer er sprake is van een werkmaatschappij die als onderdeel van een concern een NOW-subsidie heeft ontvangen, mag er geen dividend of bonus over 2020 (tot en met de aandeelhoudersvergadering in 2021) worden uitgekeerd.
  • Voor het tweede tijdvak van de NOW geldt voor werkgevers een inspanningsverplichting om hun werknemers te stimuleren scholing te volgen voor behoud van werk. Ter ondersteuning hiervan stelt het kabinet 50 miljoen euro beschikbaar voor een crisispakket ‘NL leert door’ waarover nadere informatie en voorlichting volgt.

De overheid streeft naar openstelling van het tweede aanvraagtijdvak per 6 juli 2020. Meer informatie volgt.

Dit bericht is voor het laatst ge├╝pdatet op: maandag 15 juni 2020 om 06:00.

Het laatste nieuws

Blijft op de hoogte van de ontwikkelingen en onderzoeken van CBBS.

Bekijk al het nieuws

Wij staan voor u klaar

Stuur een mail

Onze klantenservice helpt u verder (binnen 1 werkdag een reactie)

Bel 070 335 30 00

Op werkdagen van 08:30 tot 17:00

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de gratis nieuwsbrief