NOW-regeling update

Let op: u kunt vanaf heden een aanvraag voor de NOW-regeling indienen.

Voorwaarden

Met deze regeling vergoedt de overheid uw loonkosten voor een periode van drie maanden tot een maximum van 90% van de totale loonsom. Echter gelden er twee voorwaarden: u ontslaat geen personeel wegens bedrijfseconomische redenen, en de lonen worden 100% doorbetaald. Ook geldt deze regeling voor 0-urencontracters en flexwerkers.

Omzet

Om de hoogte van het omzetverlies te bepalen, deelt u uw totale omzet uit 2019 door vier. Dit bedrag vergelijkt u met de omzet in maart-april-mei 2020. U kunt ook een periode aangeven voor de omzetvergelijking die één of twee maanden later start.

Loonsom

Voor de loonsom worden gegevens uit de loonaangifte bij de Belastingdienst gebruikt. Deze neemt UWV automatisch over. UWV neemt hierbij als grondslag het zogenaamde socialeverzekeringsloon (SV-loon). Hier komt voor alle bedrijven dezelfde opslag van 30 procent bovenop voor werkgeverslasten zoals de opbouw van het vakantiegeld, pensioen en de werkgeverspremies. Er zit daarnaast een maximum aan het loon per werknemer van 9538,- euro per maand. Salaris boven dit bedrag wordt niet gecompenseerd.

Flexwerkers

Iedereen voor wie loonaangifte wordt gedaan en verzekerd is voor de WW, ZW of WIA, valt onder de loonsom waarvoor subsidie ontvangen kan worden. Ook het salaris van flexwerkers wordt gecompenseerd, er is geen onderscheid naar contractvorm. Het kabinet roept werkgevers samen met de werkgevers- en werknemersorganisaties op om, indien mogelijk, flexwerkers door te betalen. Als de loonsom krimpt omdat er minder mensen doorbetaald worden, daalt de tegemoetkoming mee. 

Aanvragen

Het percentage dat wordt vergoed is gelijk aan 90% van de omzetdaling (in percentages). Stel dat u een omzetdaling van 100% bepaalt, dan is het percentage dat wordt vergoed dus 90% van de totale loonsom. Bepaalt u een omzetdaling van 30%, dan is het percentage dat wordt vergoed 27% van de totale loonsom.

U kunt vanaf heden een aanvraag voor de NOW-regeling indienen via UWV. De aanvraagperiode loopt tot en met 31 mei 2020. Werkgevers geven bij de aanvraag de verwachte omzetdaling op.

Als UWV positief oordeelt, keert UWV een voorschot van 80% uit. Dat gebeurt in drie termijnen. Het eerste deel van het voorschot wordt uitgekeerd binnen twee tot vier weken na de indiening van de aanvraag, al verwacht UWV dat dit voor de meeste bedrijven sneller kan. 

Bij de definitieve vaststelling is in het beginsel een accountantsverklaring vereist. Er wordt nog duidelijkheid gegeven onder welke grens van het subsidiebedrag een accountantsverklaring niet is vereist. Bij de definitieve vaststelling vindt bij- of terugbetaling op basis van controle achteraf plaats.

Dit artikel is voor het laatst geüpdatet op: 06-04-2020 om 16:36.

Het laatste nieuws

Blijft op de hoogte van de ontwikkelingen en onderzoeken van CBBS.

Bekijk al het nieuws

Wij staan voor u klaar

Stuur een mail

Onze klantenservice helpt u verder (binnen 1 werkdag een reactie)

Bel 070 335 30 00

Op werkdagen van 08:30 tot 17:00

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de gratis nieuwsbrief