Regeling compensatie transitievergoeding

Als een werkgever het dienstverband van een werknemer na twee jaar ziekte wil beëindigen, is deze een transitievergoeding verschuldigd aan de werknemer. Naast de kosten van de doorbetaling bij ziekte en re-integratie, moet een werkgever ook nog een transitievergoeding betalen. Om de betaling van deze vergoeding te voorkomen, hebben sommige werkgevers ervoor gekozen om dienstverbanden “slapend” te houden. De loondoorbetaling stopt dan wel, maar het dienstverband wordt niet beëindigd. Vanwege een flinke toename in slapende dienstverbanden en de hoge kosten die een zieke werknemer met zich meebrengen, is er een wet aangenomen om de transitievergoeding te compenseren.

Wat zijn de voorwaarden?
• De werknemer moet twee jaar ziek zijn geweest en dit moet de reden zijn van de beëindiging van het dienstverband;
• De transitievergoeding moet aan de werknemer zijn betaald;
• Aanvragen via UWV (binnen 6 maanden na betalen van de transitievergoeding);
• Voor de aanvragen die met terugwerkende kracht worden gedaan, gaat de termijn van 6 maanden pas in, zodra het UWV aanvragen in behandeling neemt.

Welke documenten moet u aanleveren voor de regeling compensatie transitievergoeding?
• Arbeidsovereenkomst van de betreffende werknemer;
• Document(en) waaruit blijkt dat de arbeidsovereenkomst is beëindigd vanwege langdurige arbeidsongeschiktheid (bijvoorbeeld een ontslagvergunning);
• Loonstroken ten aanzien van de doorbetaling bij ziekte;
• De (gegevens van) berekening van de transitievergoeding;
• Bewijs van betalen van de transitievergoeding.

Middels onze nieuwsbrief en website houden wij u op de hoogte van het moment waarop het UWV de aanvragen in behandeling zal nemen. Ontvangt u onze nieuwsbrief (nog) niet? Aanmelden kan hier.

Huidige slapende dienstverbanden
Met betrekking tot de slapende dienstverbanden is het mogelijk verstandig deze te beëindigen. De periode waarover transitievergoeding verschuldigd is, loopt namelijk nog door. Voor de periode die het slapend dienstverband duurt, dus na periode van loondoorbetaling bij ziekte, is geen compensatie mogelijk.

Administratie op orde
Het is voor de compensatieregeling belangrijk dat u uw administratie op orde hebt, vooral wanneer het UWV niet reeds over gegevens beschikt met betrekking tot re-integratie en dat de werknemer daadwerkelijk ziek uit dienst is gegaan. Veelal zal het UWV dit wel weten als er een WIA- of Ziektewetuitkering is aangevraagd. Om er zeker van te zijn dat u in elk geval zelf over deze gegevens beschikt, is het raadzaam documentatie van de re-integratie op orde te hebben. Ook als de werkgever en de werknemer met wederzijds goedvinden het dienstverband hebben beëindigd is er mogelijk aanspraak op de compensatie. Bewaar dus ook deze documentatie.

CBBS Advies is u graag van dienst om voor u deze compensatieregeling aan te vragen bij het UWV. U kunt contact met ons opnemen door ons te mailen advies@cbbs.nl of te bellen 070 – 33 53 025.

Wij staan voor u klaar

Stuur een mail

Onze klantenservice helpt u verder (binnen 1 werkdag een reactie)

Bel 070 335 30 00

Op werkdagen van 08:30 tot 17:00

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de gratis nieuwsbrief

Het laatste nieuws

Blijft op de hoogte van de ontwikkelingen en onderzoeken van CBBS.

Bekijk al het nieuws