Er staat weer een mooie sportzomer voor de deur: het EK voetbal begint, 29 juni start de Tour de France en ook de Olympische Spelen in Parijs staan op het programma (26 juli tot en met 11 augustus). Sportliefhebbers hebben genoeg om naar uit te kijken. Soms willen werknemers tijdens werktijd sportwedstrijden kijken. Hoe gaat u daar als werkgever mee om?

Werk en sport kijken: de basisregels

Het kijken van een wedstrijd of sportevenement tijdens werktijd is, om te beginnen, geen recht. Contractueel is afgesproken dat een werknemer in deze tijd werkt en niet met andere zaken bezig is. Uitzonderingen op deze contractuele afspraak zijn ziekte van de werknemer, een vakantie of een andere gegronde reden die bij de werkgever bekend is.

Praktische overwegingen

In de praktijk hebben veel werkgevers echter begrip voor het feit dat werknemers belangrijke wedstrijden willen volgen. Enkele mogelijke manieren om werknemers tegemoet te komen:

  • radio op de achtergrond: veel werkgevers tolereren dit.
  • tv in de kantine: sommige werkgevers faciliteren het kijken van de wedstrijd, wat het teamgevoel kan versterken.

Toestemming en werkplekgeschiktheid

Omdat werknemers tijdens werktijd officieel dienen te werken, is toestemming van de werkgever nodig als zij in deze tijd iets anders willen doen, zoals een wedstrijd of sportevenement kijken. Of de werkgever die toestemming kan verlenen is afhankelijk van:

  • de aard van het werk: bepaalde beroepen lenen zich niet voor het kijken van tv. Denk bijvoorbeeld aan medisch personeel op de spoedeisende hulp of docenten.
  • het moment van de dag: wanneer het druk is of er spoedklussen zijn kan het kijken van sportwedstrijden niet worden toegelaten.
  • de mate van hinder voor collega’s: sportwedstrijden kunnen hinderlijk zijn voor collega’s. Houd hier rekening mee en zorg voor een volwassen omgang met de regels op de werkvloer.

Zonder toestemming kijken: de gevolgen

Het kan voorkomen dat een werknemer toch een sportwedstrijd tijdens werktijd kijkt, zonder dat u hiervoor, als werkgever, toestemming heeft gegeven. Toch kunt u niet direct overgaan tot ontslag op staande voet. Dit vereist namelijk een ernstigere situatie, zoals herhaaldelijke incidenten of het blijven negeren van waarschuwingen.

Ziekmelden tijdens sportwedstrijden

Als een werknemer zich ziekmeldt tijdens een wedstrijd en er is twijfel of de ziekmelding oprecht is, dan kan de werkgever een bedrijfsarts inschakelen. Bij ongeoorloofd verzuim kan een waarschuwing volgen en bij herhaalde incidenten een loonstop.

Beleid en communicatie

Het is raadzaam om als werkgever een standpunt of beleid te communiceren over het kijken van sportwedstrijden. Wees daarin liefst specifiek en evenwichtig. Houd bijvoorbeeld rekening met:

  • het aantal wedstrijden: hoeveel wedstrijden mogen werknemers tijdens werktijd kijken?
  • de gelijkheid en diversiteit van werknemers: zorg voor een redelijk beleid voor alle nationaliteiten en functies. Niet iedereen juicht bijvoorbeeld voor het Nederlands elftal.

Een duidelijk beleid, waarin alle werknemers gelijke rechten hebben en waarbij werknemers tijd inhalen of toestemming vragen om sportwedstrijden te volgen, kan bijdragen aan een positieve werkcultuur en een hogere werknemersmoraal.

Conclusie

Communicatie en overleg tussen werknemer en werkgever over het mogen volgen van (belangrijke) sportwedstrijden zijn van groot belang. Door begrip te tonen en duidelijke kaders te stellen, kunnen beide partijen tevreden zijn.

Wilt u meer weten over het opstellen van een effectief beleid? Neem dan contact met ons op voor advies op maat.

Het laatste nieuws

Blijft op de hoogte van de ontwikkelingen en onderzoeken van CBBS.

Bekijk al het nieuws

Wij staan voor u klaar

Stuur een mail

Onze klantenservice helpt u verder (binnen 1 werkdag een reactie)

Bel 070 335 30 00

Op werkdagen van 08:30 tot 17:00

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de gratis nieuwsbrief