Werknemers hebben bij ziekte binnen hun contractperiode recht op loondoorbetaling. Zolang die loopt, bent u als werkgever ook verantwoordelijk voor de ziektebegeleiding en de re-integratie. Een hele zorg – en een fikse beperking van uw ruimte om te ondernemen. Bij CBBS nemen wij vanaf de eerste verzuimdag al het werk uit handen en zijn we als geen ander in staat om risicofactoren in een vroeg stadium te signaleren en weg te nemen.

Duurzaam succes

Bij CBBS beschikken we over de expertise en het netwerk die nodig zijn om de re-integratie tot een duurzaam succes te maken. Zo weet u zeker dat u aan al uw verplichtingen voldoet én dat u de risico’s van loonsancties en instroom in de sociale zekerheid tot een minimum beperkt. Samen houden we grip op het hele verzuimproces.

Een goede verzuimaanpak

Een goede verzuimaanpak helpt om verzuim te voorkomen en te verminderen. Dit betekent minder zieke medewerkers en minder kosten. CBBS helpt u om in zes stappen een goede verzuimaanpak te maken:

 • Stel verzuimbeleid op
 • Communiceer met uw personeel
 • Zorg voor een goede en veilige werkplek
 • Bevorder re-integratie
 • Volg de Wet verbetering poortwachter en houd de regie
 • Personeelsbeleid

Verzuim voorkomen

CBBS helpt u verzuim te voorkomen. Dit doen wij onder andere door goed te letten op signalen van uw medewerkers en deze op tijd te herkennen. Want voordat uw medewerker zich ziek meldt, speelt er vaak al van alles.

We zorgen dat de volgende werkzaamheden voor u worden verzorgd:

 • Inzet van bedrijfsarts
 • Duidelijke vraagstelling met betrekking tot de probleemanalyse
 • Vastlegging re-integratiedossier (plan van aanpak, bijstellingen, eerstejaarsevaluatie, eindevaluatie)
 • Verzuimgesprekken met de medewerker
 • Correspondentie met het UWV
 • Verzorgen 42e weekmelding UWV
 • Verzorgen melding ziek uit dienst
 • Verzorging melding ziek en beter bij no-risk situaties
 • WIA-aanvraag
 • Wet arbeid en zorg, waaronder zwanger- en ouderschapsverlof
 • Advisering omtrent verzuimcasussen

Van toegevoegde waarde

Verzuimbegeleiding biedt aanzienlijke meerwaarde voor uw organisatie. Onze specialisten zijn in staat een grondige analyse van het verzuim te maken. Bovendien richten we ons volledig op de behoeften van de klant, waarbij een open dialoog centraal staat.

Het laatste nieuws

Blijft op de hoogte van de ontwikkelingen en onderzoeken van CBBS.

Bekijk al het nieuws

Wij staan voor u klaar

Stuur een mail

Onze klantenservice helpt u verder (binnen 1 werkdag een reactie)

Bel 070 335 30 00

Op werkdagen van 08:30 tot 17:00

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de gratis nieuwsbrief