Wat kost payrolling eigenlijk?

De kosten van payrolling is meer dan alleen het bruto uurloon van de werknemer. De payroll kosten wordt doorgaans in een all-in uurtarief doorberekend aan het inlenende bedrijf (de opdrachtgever). Een groot deel van de kosten van payrolling bestaat uit de loonkosten en de hr- en loonadministratie kosten. In ons blog gaan we meer in op de kosten van payrolling en wat daar allemaal onder valt.

Wat doet een payrollbedrijf

Voordat we ingaan op wat payrolling kost, moeten we eerst weten wat een payrollbedrijf nu eigenlijk doet.

  • Payrollbedrijf neemt het juridische werkgeverschap over.
  • Opstellen en bijhouden van de arbeidscontracten
  • Pensioenvoorziening
  • Verzorgen van de gehele salarisadministratie
  • Verzuimmutaties en -begeleiding
  • Ondersteuning bij ontslagprocedures

Wat kost payrolling aan loon en administratie?

Loonkosten zijn de kosten die gepaard gaan met het compenseren van werknemers voor het werk dat ze voor uw bedrijf doen – of het nu gaat om een voltijd-, parttime baan, onderaannemers of werknemers die op uurbasis werken.

Loonkosten vormen vaak de grootste kostencategorie van een bedrijf, dus het is van cruciaal belang om uw loonkosten goed in de gaten te houden en ze zorgvuldig te beheren. Eén van de manieren om de kosten van werknemers in de hand te houden, is door een payroll constructie.

Wat kost payrolling? Hierbij betaalt u als opdrachtgever een all-in uurtarief, inclusief de kosten voor de payrol constructie. Het payrollbedrijf neemt daarvoor het volledige werkgeverschap over en de daarbij horende risico’s. Denk hierbij aan ziekte, verlof, ontslag, maar ook alle HR- en salarisadministratie.

We gaan verder in op de verschillende soorten payroll kosten die organisaties maken, we delen enkele tips om de payrolling effectief te beheren, en bekijken praktische manieren om de personeelskosten van uw bedrijf tot een minimum te beperken.

Uitleg over payrolling kosten

Wat kost payrolling? Payrolling kosten bevatten alle kosten die een werkgever maakt om zijn werknemers te compenseren voor de verrichte arbeid. Dit gaat echter veel verder dan gewone salarissen. Het omvat ook het door de werkgever betaalde deel van de loonbelasting, verzekeringspremies, pensioenvoorzieningen en meer.

Afhankelijk van het soort dienstverband van een werknemer en de aard van de voordelen van het bedrijf, kunnen andere payrolling kosten bestaan uit bonussen, fooien, commissies en betaald verlof. De arbeidskosten voor de salarisadministratie vormen voor de meeste bedrijven ook een flinke kostenpost.

Dan komen we tot de vraag wat kost payrolling? Voor de werkzaamheden en het risico dat het payrollbedrijf van u overneemt betaalt u een kleine vergoeding bovenop het uurloon. Deze marge is laag, tussen de 6 en 10%. Naarmate u meer werknemers via een payroll constructie laat werken, hoe lager het percentage is. Wilt u precies weten wat kost payrolling, dan raden wij u aan om contact met ons payrollbedrijf CBBS op te nemen.

Wat zijn de belangrijkste payrolling kosten?

De payrolling kosten bestaat uit verschillende onderdelen, welke we kort toelichten.

Bruto lonen

Dit deel van uw payroll kosten gaat naar het betalen van werknemers per uur. U kunt het brutoloon berekenen door het uurloon van uw werknemers te vermenigvuldigen met het aantal uren dat ze tijdens de loonperiode werken. Vergeet niet eventuele overuren mee te rekenen, die betaald worden tegen een hoger uurtarief.

Salaris uitbetalingen

Uitbetalingen van lonen zijn payrolling kosten die verband houden met betalingen aan werknemers in loondienst – zij die een vast inkomen verdienen in elke loonperiode, ongeacht het aantal uren dat zij werken.

Premies en loonbelasting

Werkgevers zijn verplicht loonbelasting te betalen. Bijdragen in deze categorie omvatten ook sociale premies, bedrijfs- en werkloosheidsverzekering, pensioenpremie, vakantiegeld, vakantiedagen en ziekteverzuimverzekering.

Fiscale inhoudingen

Belastinginhoudingen zijn de inkomstenbelastingen die u inhoudt op het brutoloon van uw werknemers. Het bedrag dat u moet inhouden hangt af van het inkomensniveau van uw werknemers. Deze worden door het payrollbedrijf verwerkt tijdens de salarisadministratie.

HR- en salarisadministratie

Het payrollbedrijf houdt alle HR-mutaties en de complete salarisadministratie voor uw werknemers bij. Dit betekent het opstellen van nieuwe arbeidscontracten of aanpassingen in het huidige contract, nieuwe tariefberekeningen, ziek- en betermeldingen, urenregistratie, begeleiding bij langdurig verzuim en eventuele ontslagprocedures.

Wat kost payrolling voor werknemers?

Wat kost payrolling voor de werknemer eigenlijk, of zijn er geen kosten? Werknemers in loondienst en werknemers op uurbasis hebben geen directe payroll kosten. Dit komt omdat het payrollbedrijf als werkgever optreedt en al de belastingverplichtingen aan de overheid inhoudt.

Als u echter gebruik maakt van de diensten van freelancers of aannemers, bent u wettelijk niet verplicht belasting te betalen over de vergoedingen die u hen betaalt. Zij zijn verantwoordelijk voor hun eigen belastinginhoudingen.

Waarom is het bijhouden van salarisadministratie belangrijk

Ongeacht de grootte of de aard van uw bedrijf, uw salarisadministratie is iets dat u zorgvuldig moet beheren. Loonadministratie kan een complexe aangelegenheid zijn om te begrijpen, vooral omdat de vele regel- en wetgeving hiervoor voortdurend veranderen.

Als u de wetgeving overtreedt, kunt u hoge boetes opgelegd krijgen. Dit kan uw reputatie in de markt en de ogen van uw klanten en werknemers schaden. Andere potentiële payrollig valkuilen zijn menselijke fouten, nalatigheid, fraude, natuurrampen of technologische storingen.

De kosten voor de verwerking en het beheer van uw HR-administratie zijn een andere factor. Idealiter worden de administratieve lasten met betrekking tot personeel tot een minimum beperkt. Hier volgen enkele tips om de HR-administratie kosten van uw bedrijf onder controle te houden:

3 Methoden om personeelskosten te verlagen

#1 Verminder het personeelsverloop

Het behoud van personeel is voor elk bedrijf van belang, omdat het werven van personeel een tijdrovende en dure aangelegenheid is. De kosten voor het plaatsen van vacatures, het interviewen van kandidaten, het bevestigen van de arbeidsgeschiktheid en het opleiden van nieuwe werknemers kunnen snel oplopen.

Het voortdurend toevoegen en verwijderen van personeel uit uw salarissystemen vormt ook een ongewenste belasting voor uw salarisadministrateurs en het bredere HR-team. Waarbij bovendien de personeelskosten oplopen. Het is slim om er alles aan te doen om werknemers aan te moedigen bij uw bedrijf te blijven, zodat ook het personeelsverloop vermindert.

#2 Introduceer flexibele werkschema’s

Bedrijven die uurloners in dienst hebben, vinden het vaak lastig om ervoor te zorgen dat ze elke dienst nauwkeurig en adequaat bemannen. Dit kan ertoe leiden dat zij onnodig overuren betalen, waarvan de kosten aanzienlijk kunnen zijn. Een verstandige optie is het invoeren van flexibele dienstroosters. Dit komt zowel de organisatie als de werknemers ten goede.

Werknemers de mogelijkheid geven om gemakkelijk van dienst te wisselen is een praktische manier om hen te helpen loyaal te blijven. Uw werknemers leiden waarschijnlijk een druk leven, waarin anderen op hen vertrouwen voor verzorging en opvoeding. Dingen komen voor en gaan mis zonder waarschuwing. Mensen moeten misschien op korte termijn diensten ruilen met een collega om voor kinderopvang te zorgen of een ouder naar het ziekenhuis te brengen.

#3 Investeer in HR automatisering

Bevrijd uw HR medewerkers van handmatige taken via HR automatisering. Door repeterende en standaard HR activiteiten te automatiseren, worden de processen efficiënter en tijdbesparender. Zodat de HR afdeling zich kan bezig houden met complexere zaken zoals strategie- en personeelsplanning.

Bovendien helpt HR automatisering menselijke fouten te voorkomen en belangrijke personeelsbeslissingen te baseren op analyses vanuit de HR software. CBBS kan u helpen bij de automatisering van deze processen. Vraag een gratis adviesgesprek aan.

Maak van payrolling kinderspel

Bent u voor uw bedrijf op zoek naar een professionele payroll service? Vraag dan een gratis adviesgesprek aan bij CBBS. Wij leggen graag de voordelen van een payrol constructie aan u uit. Bovendien zullen wij de kosten van payrolling specificeren. De marges die wij rekenen zijn laag. Waarbij geldt, dat hoe meer werknemers via CBBS op de payroll staan, hoe lager de kosten voor u worden. Wilt u weten wat de kosten van payrolling voor uw bedrijf is? Neem dan zeker contact met ons op. Kom meer te weten over hoe CBBS uw bedrijf en uw werknemers kan helpen en vraag een gratis adviesgesprek aan.

Wij staan voor u klaar

Stuur een mail

Onze klantenservice helpt u verder (binnen 1 werkdag een reactie)

Bel 070 335 30 00

Op werkdagen van 08:30 tot 17:00

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de gratis nieuwsbrief