Iedereen weet dat het verstandig is om rustig aan te doen als het erg warm is. Maar wat nu als er gewerkt moet worden bij hoge temperaturen? Omdat het weer tropisch warm is, of omdat de werkomstandigheden zelf zorgen voor hitte? In dit artikel vertellen we er meer over.

Temperatuur als onderdeel van gezonde werkomgeving

Een werkgever is verantwoordelijk voor een gezonde en veilige werkomgeving voor medewerkers. Werken bij hoge temperaturen of met hete producten kan leiden tot gezondheidsklachten. Het is dus aan de werkgever om dit te voorkomen. Wettelijk is er echter niet veel vastgelegd over het werken bij hoge temperaturen. In het Arbobesluit staat dat de temperatuur op de werkplek de gezondheid van de werknemer niet mag benadelen. In het besluit staat echter niet genoemd welke temperatuur schadelijk zou zijn. Het is de taak van de werkgever om de warmterisico’s te beoordelen en tijdig actie te ondernemen.

Risico’s van werken bij hoge temperaturen

Werken bij hoge temperaturen kan schadelijk zijn voor de gezondheid. Maar over wat voor gezondheidsrisico’s hebben we het dan? Werknemers die te maken hebben met hitte tijdens het werk kunnen door veel vochtverlies – door hevige transpiratie – te maken krijgen met spierkrampen en uitdroging. Ook een verminderd concentratievermogen ligt op de loer, met alle gevolgen van dien. Ook kunnen warmteziektes optreden, zoals warmte-uitslag, hittekrampen, hitte-uitputting of een hitteberoerte. 

Maatregelen vanuit werkgevers

De werkgever heeft dus de verantwoordelijkheid deze risico’s zoveel mogelijk te voorkomen. Het is het beste om ervoor te zorgen dat de werknemers niet bij hoge temperaturen hoeven te werken. Soms kan het echter niet anders. Als het nodig is om werknemers toch bij hoge temperaturen te laten werken, moet de werkgever kijken of hij de duur van de werkzaamheden in de warmte kan verkorten en of de werkzaamheden afgewisseld kunnen worden met werk op een minder warme plek. Daarnaast is het aan de werkgever om koele dranken aan te bieden en persoonlijke beschermingsmiddelen beschikbaar te stellen. Persoonlijke beschermingsmiddelen zijn uitrustingen die zijn bedoeld om mensen te beschermen tegen risico’s die de veiligheid en gezondheid kunnen bedreigen, zoals hittebestendige en hittewerende handschoenen.

Overige tips voor de werkgever bij werken in de warmte

 • Het opstellen van een hitteplan of hittebeleid;
 • Zorgen voor geschikte werkkleding;
 • Warme lucht afvoeren door te ventileren;
 • De werktijd verkorten en voldoende pauzes aanbieden;
 • Een tropenrooster invoeren als het werk het toelaat;
 • Warmteproducerende apparaten zoveel mogelijk afgezonderd plaatsen;
 • Zonwering toepassen (buitenzonwering is effectiever dan binnenzonwering).

Werken in de zon

Werken in de zon kan de warmtebalans verstoren. Dit geldt niet alleen voor werknemers die buiten aan het werk zijn. Ook bij het uitvoeren van werkzaamheden binnen achter glas kan een werknemer last krijgen van een verstoorde warmtebalans. Naast warmte zorgt de zon ook voor schadelijke UV-straling. Overmatige blootstelling aan de zon kan op langere termijn leiden tot huidkanker. De UV-straling in het zonlicht is ook schadelijk voor de ogen: het veroorzaakt staar, een vertroebeling van de ooglens, waardoor de kleurwaarneming en het zicht verminderen. Zonder behandeling kan op den duur het gezichtsvermogen verloren gaan. 

Gezondheidsrisico’s werken in de zon beperken

Hieronder enkele aanbevelingen voor werkgevers om gezondheidsrisico’s voor hun werknemers door zonlicht op het werk te beperken:

 • Tref voor werknemers die buiten hun werkzaamheden moeten verrichten preventieve maatregelen op technisch, organisatorisch of persoonlijk vlak;
 • Zorg voor schaduwplekken op plaatsen waar gewerkt wordt en bij pauze-ruimten;
 • Organiseer de werkuren en pauzes zodanig dat de werknemers zo min mogelijk in de zon werken als de zon het krachtigst is (tussen 12 en 3 uur ’s middags in de zomertijd);
 • Informeer werknemers die buiten werken over UV-straling, de gezondheidsrisico’s ervan en de mogelijke beschermingsmaatregelen;
 • Verstrek op de werkplek middelen die nodig zijn voor bescherming tegen UV-straling, zoals hoofdbescherming (met rand en nekbescherming), een zonnebril (met CE-markering) en UV-beschermende kleding met lange mouwen en pijpen;
 • Voor werknemers is het verstandig lichaamsdelen die niet door kleding bedenkt worden regelmatig in te smeren met zonnebrandcrème.

Het laatste nieuws

Blijft op de hoogte van de ontwikkelingen en onderzoeken van CBBS.

Bekijk al het nieuws

Wij staan voor u klaar

Stuur een mail

Onze klantenservice helpt u verder (binnen 1 werkdag een reactie)

Bel 070 335 30 00

Op werkdagen van 08:30 tot 17:00

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de gratis nieuwsbrief