Er staan weer flink wat vakantieperiodes voor de deur. Natuurlijk is er altijd werk te doen. Toch is het belangrijk dat ook werknemers die zuinig zijn met hun vakantiedagen ze wel opmaken: voor u het weet, staat er weer een hoog saldo vakantiedagen open. Hoe dat precies zit, leest u hier.

Hoeveel vakantiedagen heeft een werknemer? 

Een werknemer heeft bij voltijd werk doorgaans recht op 25 vakantiedagen per jaar, waarvan er 20 wettelijk zijn en 5 bovenwettelijk. De wettelijke vervallen 6 maanden na opbouwjaar. Bijvoorbeeld: 20 opgebouwde dagen in 2023 vervallen als ze niet opgenomen zijn op 1 juli 2024.

Uitzonderingen op het vervallen van vakantiedagen

Dit geldt niet als de werknemer de dagen van werkgever niet heeft mogen opnemen, of als de werknemer zó ziek was dat hij ze om die reden niet heeft kunnen genieten. Dan vervallen ze niet, maar gaan ze mee met de bovenwettelijke vakantiedagen, die een verjaringstermijn van 5 jaar kennen. 

Sinds een uitspraak van de Europese rechter is er nog een andere uitzondering die ervoor kan zorgen dat niet genoten wettelijke dagen blijven staan. De werkgever moet bewijzen dat de werknemer gelegenheid is geboden om verlof op te nemen en – als daarvan geen gebruik is gemaakt – de waarschuwing heeft gekregen dat de verlofuren als verjaard zullen worden afgeboekt. Die waarschuwing mag mondeling, maar als het tot een discussie komt, is het natuurlijk handig als dat schriftelijk is gedaan. Dit is dus een verregaande inspanningsplicht voor werkgevers.

Vakantiedagen opbouwen tijdens ziekte

Een zieke werknemer bouwt over zijn volledige periode van ziekte vakantiedagen op. Daar staat tegenover dat een zieke werknemer ook gewoon vakantiedagen kan (lees eigenlijk: moet) opnemen. Dat geldt alleen niet wanneer de werknemer zó ziek is dat hij niet kan re-integreren. Zodra hij dat wel kan, en de werknemer van deze re-integratieverplichtingen even verlost wil zijn, is hij in staat vakantie op te nemen. Ook hiervoor geldt: de werkgever moet werknemer hiertoe (schriftelijk) aansporen. Leg met een werknemer dan ook het aantal af te boeken vakantiedagen tijdens ziekte schriftelijk vast, zodat daar geen discussie over komt.

Vakantiedag inzetten voor ziektedag

Soms, afhankelijk van de arbeidsovereenkomst of toepasselijke cao, ontvangt een zieke werknemer niet 100% van zijn loon, maar bijvoorbeeld 70%. Over het algemeen mag u als werkgever met een zieke werknemer in een concreet voorkomend geval schriftelijk overeenkomen dat een vakantiedag wordt ingezet voor een ziektedag. Dan ontvangt de werknemer 100% loon over die dagen. Pas op: de werknemer mag alleen zijn bovenwettelijke aantal ziektedagen daarvoor inzetten.

Wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen

De werkgever schrijft natuurlijk genoten vrije dagen als eerste af van het wettelijke vakantiedagensaldo, dat is wel zo eerlijk, want die vervallen het snelst. Een wettelijke vakantiedag uit een voorgaand jaar wordt het jaar daarop geen bovenwettelijke vakantiedag. Dus het gaat jaarlijks om maximaal 5 dagen die daarvoor in te zetten zijn. Omdat het over een uitruil gaat, is de werknemer 1 vakantiedag kwijt tegen 1 ziektedag.

Het laatste nieuws

Blijft op de hoogte van de ontwikkelingen en onderzoeken van CBBS.

Bekijk al het nieuws

Wij staan voor u klaar

Stuur een mail

Onze klantenservice helpt u verder (binnen 1 werkdag een reactie)

Bel 070 335 30 00

Op werkdagen van 08:30 tot 17:00

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de gratis nieuwsbrief