Op 28 mei 2019 heeft de Eerste Kamer gestemd over de Wet Arbeidsmarkt in Balans. Het doel van deze nieuwe wet is het verschil tussen flexibele en vaste arbeidsrelaties te verkleinen, onder meer door het aantrekkelijker te maken om een werknemer een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd aan te bieden.

De nieuwe regelgeving wordt van kracht per 1 januari 2020 en heeft gevolgen voor alle werkgevers. Heb je personeel in dienst? Dan zijn dit de gevolgen voor je personeelsbeleid:

• De werkgever mag (weer) drie arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd aanbieden in maximaal drie jaar.
• De werkgever gaat minder WW-premie betalen voor werknemers met een vast dienstverband dan voor werknemers met een tijdelijk of flexibel contract. De WW-premie wordt gedifferentieerd naar de aard van het contract.
• Er gaan minder strenge voorwaarden gelden voor ontslag van werknemers met een vaste dienstbetrekking.
• De werkgever moet een transitievergoeding betalen aan elke werknemer van wie de arbeidsovereenkomst niet wordt verlengd, dus ook wanneer dat binnen twee jaar gebeurt.
• De hoogte van deze transitievergoeding wordt anders berekend: 1/3 bruto maandsalaris per contractjaar, ongeacht de duur van het dienstverband.
• Ben je een kleine werkgever dan krijg je compensatie voor de transitievergoedingen die je moet betalen als je bedrijf wordt beëindigd vanwege ziekte of pensioen.

Werk je veel met oproepkrachten? Dan gaat er voor jullie het nodige veranderen!

• Iemand met 0-urencontract of min-max contract is alleen verplicht te komen werken als je hem minimaal vier dagen van tevoren oproept.
• Zeg je een oproep tot werken korter dan vier dagen van tevoren af, dan moet je de oproepkracht toch uitbetalen.
• Na een oproepcontract van 12 maanden dien je de oproepkracht een contract te bieden voor het gemiddelde aantal uren dat hij in dat jaar heeft gewerkt.

Maak je gebruik van payrolldiensten? Let op!

• Iemand die elders op de payroll staat en binnen jouw bedrijf werkt, krijgt dezelfde status als je eigen werknemers (dus dezelfde beloningen en vakantiedagen e.d.). Daardoor vervalt mogelijk het financiële voordeel van de payroll constructie omdat de payrollorganisatie de tarieven zal gaan aanpassen.

Heb je nog vragen of behoefte aan (juridische) ondersteuning bij het doorvoeren van deze wijzigingen binnen je organisatie? Neem dan contact op met CBBS Advies: advies@cbbs.nl.

Het laatste nieuws

Blijft op de hoogte van de ontwikkelingen en onderzoeken van CBBS.

Bekijk al het nieuws

Wij staan voor u klaar

Stuur een mail

Onze klantenservice helpt u verder (binnen 1 werkdag een reactie)

Bel 070 335 30 00

Op werkdagen van 08:30 tot 17:00

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de gratis nieuwsbrief