Wat u moet weten over ziekteverzuimregistratie en loondoorbetaling

In deze blog zullen we alle belangrijke aspecten van ziekteverzuimregistratie en loondoorbetaling behandelen, zodat u volledig op de hoogte bent van de ontwikkelingen in dit vakgebied. Ziekteverzuimregistratie en loondoorbetaling zijn essentiële onderwerpen binnen de Nederlandse arbeidswetgeving en hebben directe gevolgen voor zowel werkgevers als werknemers. Wij zullen de regels en procedures bespreken die van toepassing zijn op de ziekteverzuimregistratie. Daarnaast gaan wij het belang van een goede registratie extra benadrukken en bespreken we de verplichtingen van het doorbetalen van de lonen in geval van ziekte.

Wat is ziekteverzuimregistratie?

Ziekteverzuimregistratie is het proces waarbij werkgevers moeten bijhouden en registeren indien een werknemer afwezig is als gevolg van ziekte. Het is erg handig als werkgevers een nauwkeurige en gedetailleerde registratie bijhouden, omdat dit de werkgevers in staat stelt om de duur van het ziekteverlof van werknemers te beheren. Daarnaast kunnen ook eventuele patronen of trends in de ziekteverzuim geïdentificeerd worden. Dit helpt bedrijven ook bij het nemen van geschikte maatregelen om de impact van ziekteverzuim in een bedrijf te minimaliseren.

Het belang van een goede ziekteverzuimregistratie

Een goede ziekteverzuimregistratie is dus essentieel voor werkgevers om meerdere redenen. Ten eerste helpt het werkgevers bij het voldoen aan hun wettelijke verplichtingen. Volgens de Nederlandse Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) zijn werkgevers verplicht om het ziekteverlof van werknemers bij te houden en te registreren. Door middel van een goede registratie bij te houden, kunnen bedrijven aantonen dat ze aan deze wettelijke verplichting voldoen.

Daarnaast biedt een goede ziekteverzuimregistratie werkgevers ook inzichten in het ziekteverzuim patroon binnen hun bedrijf. Bedrijven kunnen gegevens over de ziekteverlof analyseren en zo kunnen werkgevers trends en patronen identificeren. Dit stelt organisaties in staat om passende maatregelen te nemen om de frequentie en duur van ziekteverzuim te verminderen, wat de productiviteit en efficiëntie ten goede komt.

Verplichtingen van werkgevers bij ziekteverzuimregistratie

Als werkgever heeft u verschillende verplichtingen met betrekking tot het registreren van ziekteverzuim. Allereerst moet u ervoor zorgen dat u een systeem heeft om ziekteverzuim bij te houden en te registreren. Dit kan een digitaal systeem zijn of een papieren register. Het belangrijkste is dat het registreren nauwkeurig en toegankelijk is.

Daarnaast moet u ervoor zorgen dat uw werknemers op de hoogte zijn van het registratieproces en de vereisten. Communiceer duidelijk met uw werknemers over het belang van het melden van ziekte en het bijhouden van nauwkeurige informatie. Hierdoor kunnen misverstanden en vertragingen in het registratieproces worden voorkomen. Veel bedrijven stellen ook in dat een werknemer zich voor een bepaalde tijd moet melden in het geval van ziekte.

Loondoorbetaling bij ziekte

Naast ziekteverzuimregistratie moeten werkgevers ook rekening houden met de verplichting tot het loon doorbetalen bij ziekte. Volgens de Wet verbetering poortwachter zijn werkgevers verplicht om het loon van een zieke werknemer gedurende een bepaalde periode door te betalen.

De duur van loondoorbetaling bij ziekte

De duur van de loondoorbetaling bij ziekte verschilt afhankelijk van een aantal factoren, zoals de duur van het dienstverband en de CAO waaronder de werknemer valt. Over het algemeen geldt dat organisaties verplicht zijn om het loon van een zieke werknemer gedurende de eerste twee jaar van ziekte door te betalen. Dit is vaak niet 100% maar dit kan verschillen in percentages.

Tijdens het eerste jaar van ziekte moet u als werkgever minimaal 70% van het loon doorbetalen, met een minimum van het wettelijk minimumloon. In het tweede jaar van ziekte moet u als werkgever minimaal 70% van het loon doorbetalen, maar het minimumloon is niet langer van toepassing.

Re-integratie-inspanningen

Naast loondoorbetaling hebben werkgevers ook de verplichting om zich in te spannen voor de re-integratie van zieke werknemers. Denk bijvoorbeeld aan het opstellen van een re-integratieplan en het treffen van geschikte maatregelen om de werknemer terug te laten keren naar het werk.

Het re-integratieproces is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de werkgever en de werknemer. Beide partijen moeten proactief meewerken aan de re-integratie-inspanningen en samenwerken om een succesvolle terugkeer naar het werk te realiseren.

Gratis adviesgesprek

Dus weet u nu alles over de blog ‘ziekteverzuimregistratie en loondoorbetaling’? Of heeft u hier nog vragen over? Vraag dan een gratis adviesgesprek aan bij CBBS. Wij leggen u graag meer uit! Dus neem gerust contact met ons op. Kom meer te weten over hoe CBBS uw bedrijf en uw medewerkers kan helpen.

Wij staan voor u klaar

Stuur een mail

Onze klantenservice helpt u verder (binnen 1 werkdag een reactie)

Bel 070 335 30 00

Op werkdagen van 08:30 tot 17:00

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de gratis nieuwsbrief