HR, we hebben het er regelmatig over. Maar wat is het nou eigenlijk?

HR staat voor human resources, de letterlijke betekenis is dus menselijke hulpbronnen. Het gaat dan ook over alles wat met de mensen in je organisatie te maken heeft. Met het personeel dus. HR is een ander woord voor personeelszaken of P&O (personeel en organisatie). 

Waar is HR verantwoordelijk voor?

HR is verantwoordelijk voor de gehele cyclus die werknemers doormaken. Dat begint al voordat de werknemer in dienst is. Bijvoorbeeld met het opstellen van functiebeschrijvingen en de werving en selectie van nieuw personeel. In veel organisaties is het gebruikelijk dat iemand van HR aanwezig is bij sollicitatiegesprekken. Ook de arbeidsvoorwaarden en de arbeidsovereenkomst behoren tot het takenpakket van human resources. Wanneer de werknemer eenmaal in dienst is, is onboarding een belangrijk thema. Hoe zorg je dat nieuwe medewerkers zich thuis gaan voelen binnen de organisatie, dat zij de bedrijfscultuur leren kennen en weten wat er van hen verwacht wordt? Tijdens het dienstverband van een werknemer spelen op HR-gebied thema’s als werkgeluk, opleiden en ontwikkelen, verlof en verzuim. En ook als een werknemer de organisatie gaat verlaten, zowel bij vrijwillig als gedwongen ontslag, is er weer werk aan de winkel voor HR.

Wanneer is HR een afdeling?

Wanneer een HR-afdeling?

HR is dus eigenlijk heel breed en binnen HR zijn er verschillende taken. In kleinere organisaties is er vaak slechts één persoon belast met alle HR-taken. Deze HR-medewerker moet veelzijdig zijn, aangezien hij veel verschillende verantwoordelijkheden heeft. In grotere organisaties kan de behoefte ontstaan aan meer gespecialiseerde HR-medewerkers. Er ontstaat dan een HR-afdeling, met meerdere medewerkers met verschillende specialisaties. De structuur van de HR-afdeling kan variëren, afhankelijk van de omvang en complexiteit van de organisatie. Het belangrijkste is dat de HR-structuur de organisatiedoelen ondersteunt en zorgt voor effectief beheer van human resources op alle niveaus.
Steeds meer organisaties, van groot tot klein, kiezen voor het uitbesteden van hun HR-afdeling.

Wat doet een HR-manager?

Aan het hoofd van de HR-afdeling staat de HR-manager. De HR-manager heeft de verantwoordelijkheid voor het effectief managen van human resources binnen de organisatie. Deze rol omvat diverse verantwoordelijkheden, waaronder strategische planning, beleidsontwikkeling, personeelsbeheer en het waarborgen van naleving van wet- en regelgeving.

De specifieke taken van een HR-manager kunnen variëren. Dat is afhankelijk van de omvang en de structuur van de organisatie. In kleinere organisaties kan de HR-manager de enige persoon zijn op de HR-afdeling en direct rapporteren aan het hoogste management of de directie.

In grotere organisaties kan de HR-manager een team van HR-professionals leiden. Ook is het mogelijk dat er meerdere HR-managers zijn binnen een organisatie. Zo kunnen er HR-managers zijn per afdeling of divisie, regionale HR-managers als er sprake is van meerdere vestigingen of specialistische HR-managers naast de algemene HR-managers.

Hoe ziet HR-beleid eruit?

Het HR-beleid, ook wel personeelsbeleid genoemd, geeft richting aan de werkzaamheden van de HR-afdeling. Het is een verzameling van richtlijnen, procedures en principes die een raamwerk bieden voor het beheer van menselijke hulpbronnen binnen de organisatie. Het helpt bij het bevorderen van consistentie, transparantie en rechtvaardigheid in het omgaan met personeelszaken.

Enkele veelvoorkomende elementen die in HR-beleid kunnen worden behandeld, zijn onder meer:

  • richtlijnen met betrekking tot werving en selectie (hoe komen we aan de juiste medewerkers?)
  • beleid met betrekking tot salarissen, bonussen, secundaire arbeidsvoorwaarden
  • richtlijnen voor opleiden en ontwikkelen van werknemers, voor loopbaanplanning
  • beleid met betrekking tot prestatiemanagement (hoe beoordelen we prestaties en hoe geven we feedback?)
  • richtlijnen met betrekking tot arbeidsverhoudingen (denk aan gedragscodes, disciplinaire procedures, conflictbeheer en naleving van arbeidswetten)
  • beleid met betrekking tot verlof en verzuim

Het personeelsbeleid dient als een referentiekader voor werknemers en leidinggevenden binnen de organisatie.

De toekomst van hr

Hoe ziet de toekomst van de HR-medewerkers eruit?

De wereld om ons heen verandert en zo ook de wereld van werk. Dat betekent dat ook HR zich met steeds andere taken en thema’s bezighoudt. Met de huidige krapte op de arbeidsmarkt wordt werving een steeds grotere uitdaging en is het behouden van je personeel steeds belangrijker. Daarnaast zorgt de vergrijzing ervoor dat duurzame inzetbaarheid van het personeel steeds meer van belang is. Ook digitaliseren is een belangrijk thema voor HR. Diverse tools en technologische ontwikkelingen zorgen ervoor dat het werk van medewerkers verandert. Ook het werk van de HR-medewerker en zijn collega’s zal er anders uit gaan zien.

Wie informeert de medewerkers bij organisatieveranderingen?

Al die veranderingen moeten ook hun weg zien te vinden binnen de organisatie. Human resources speelt een cruciale rol bij verandermanagement. Het gaat hierbij om het plannen, implementeren en managen van veranderingen in een organisatie. Human resources heeft bijvoorbeeld een belangrijke rol bij de communicatie richting de werknemers over de veranderingen en het verhogen van de betrokkenheid van de werknemers.

Welke rol heeft HR binnen een organisatie?

Maar ook de rol van HR zelf binnen de organisatie verandert door de jaren heen. In het verleden werden HR-professionals vooral gezien als administratieve experts. Het traditionele personeelsmanagement legt vaak de nadruk op administratieve taken, routinematige processen en het naleven van beleid. Tegenwoordig denken HR-professionals binnen organisaties steeds vaker mee op strategisch niveau. Zij worden gezien als business partner voor de directie. De focus ligt op het bijdragen aan langetermijndoelen en hoe het menselijk kapitaal kan bijdragen aan het succes van de organisatie. Personeel is een belangrijke factor om de doelstellingen van een organisatie te behalen en HR wordt zo een integraal onderdeel van de organisatiestrategie en de bedrijfsdoelen.

Wat is het verschil tussen HR en Human resource management?

De meer strategische tak van HR noemen we HRM, de afkorting voor human resource management. Human resource management houdt zich bezig met strategische personeelsplanning en het HR-beleid.

Wij staan voor u klaar

Stuur een mail

Onze klantenservice helpt u verder (binnen 1 werkdag een reactie)

Bel 070 335 30 00

Op werkdagen van 08:30 tot 17:00

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de gratis nieuwsbrief