Wet DBA (voormalige VAR)

De Wet DBA staat voor Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties. Deze wet heeft als doel schijnzelfstandigheid te bestrijden. Op 1 mei 2016 verving  de wet DBA de voormalige Verklaring Arbeidsrelatie (VAR). Hier vindt u alle ins en outs over de wet DBA.

Wat houdt de wet DBA in?

De Wet DBA, deregulering beoordeling arbeidsrelaties, heeft als doel schijnzelfstandigheid te bestrijden. Opdrachtgevers en opdrachtnemers kunnen een modelovereenkomst sluiten bij het aangaan van een opdracht. Op deze manier wordt onduidelijkheid over de arbeidsrelatie voorkomen.

Sinds de invoering van de wet DBA op 1 januari 2016 is er veel te doen geweest over de handhaving van de wet op bedrijven en zelfstandigen. De wet verving op 1 mei 2016 de tot dan geldende Verklaring Arbeidsrelatie (VAR). De oorspronkelijke implementatietermijn was 1 jaar. In het regeerakkoord van 2017 werd besloten de wet DBA weer af te schaffen. De nieuwe wetgeving was op het moment van de val van Rutte III nog niet tot stand gekomen. Het resultaat is dat we in januari 2021 het 5 jarige jubileum konden vieren van het niet-handhaven op de wet DBA.

De status van de wet DBA 2021

De afgelopen 5 jaar zijn het handhaven en de eenduidigheid het grootste probleem geweest in de wet DBA. De reden hiervoor is dat de richtlijnen te onduidelijk waren om personen en bedrijven aan te spreken op een bepaalde arbeidsrelatie.

Eind 2020 werd besloten dat de handhaving op de wet DBA is uitgesteld tot 1 oktober 2021. Half juli 2021 heeft staatssecretaris Vijlbrief van financiën aangegeven dat de Belastingdienst niet op 1 oktober 2021 zal beginnen met striktere handhaving. De praktijk is dan ook dat het niet handhaven van de Wet DBA doorgezet wordt.

De reden dat de afbouw van de handhaving niet op 1 oktober 2021 zal plaatsvinden heeft te maken met het feit dat de wetgeving rondom zelfstandigen nog steeds erg onduidelijk is. Ook is de pilot van de Webmodule Beoordeling Arbeidsrelaties nog niet afgerond. Deze online module helpt ondernemers en ZZP’ers bij het beoordelen van de arbeidsrelatie. De pilotfase loopt tot september. Daarna moet er nog een evaluatie en rapportage worden opgesteld. Het is dus logisch dat dit niet op 1 oktober gereed zal zijn.

Beoordeling van arbeidsrelatie met ZZP’er

Het is niet voor het eerst dat er een webmodule is opgezet. Een voorloper van de wet DBA is de BGL (Beschikking Geen Loonheffingen). Destijds is de BGL afgekeurd. De reden is dat het een slecht middel zou zijn die geen duidelijkheid kon geven over de arbeidsrelatie. Nu lijkt het er dus op dat de nieuw ontwikkelde webmodule (onder de wet DBA) een soort BGL 2.0 is. We verwachten dat de webmodule ongeveer hetzelfde resultaat moet geven als vroeger de VAR verklaring. We hebben de uitkomsten van de nieuwe webmodule en de VAR voor u op een rij gezet.

Uitkomsten webmodule Beoordeling Arbeidsrelaties met ZZP’er:

  1. Indicatie dienstbetrekking.
   Het vermoeden is dat de manier van werken een dienstbetrekking inhoudt.
  2. Geen dienstbetrekking.
   De opdrachtnemer mag het werk naar verwachting als zelfstandige verrichten.
  3. Geen oordeel mogelijk.
   Er bestaat twijfel over de aard van de arbeidsrelatie.

Bent u benieuwd naar de pilot? U kunt de pilot hier invullen.

Voor de volledigheid. De VAR had 3 uitkomsten:

  1. VAR Loon.
   De arbeidsverhouding wordt gezien als loon uit dienstbetrekking. De persoon kan dan ook niet als zelfstandige voor de onderneming werkzaamheden verrichten.
  1. VAR WUO.
   Deze VAR Winst Uit Onderneming werd gezien als ‘de juiste’ VAR. Het verschafte de opdrachtgever de zekerheid dat de opdrachtnemer de opdracht voor rekening en risico van de eenmanszaak (of VOF) uit mocht voeren. De VAR DGA was een afgeleide hiervan voor ZZP-ers met een besloten vennootschap (BV).
  1. VAR ROW.
   De VAR Resultaat uit Overige Opbrengsten. Bij deze uitkomst kon de Belastingdienst niet goed beoordelen of het loondienst of zelfstandigheid was. Het gevolg was dat de opdrachtgever zelf maar moest beoordelen of er wel of geen sprake was van zelfstandigheid voor de betreffende opdracht.

 

Gevolgen demissionair kabinet en coronapandemie op wet DBA

Er speelt nog iets. Namelijk de demissionaire status van ons kabinet en de huidige coronapandemie. Op 23 juli 2021 is er door de Belastingdienst aangegeven dat het huidige beleid van handhaving pas zal eindigen als het kabinet dit besluit. Eigenlijk is de handhaving daarmee opgeschort tot nader order. Er is dus geen (harde?) einddatum. Naar verwachting zal dit pas gebeuren zodra er een nieuw kabinet is en de resultaten van de nieuwe Webmodule geëvalueerd zijn.

Rapport van Commissie Borstlap

Het CBBS spreekt een voorzichtig vermoeden uit dat we ook het 6-jarig jubileum van geen-handhaving volgend jaar kunnen vieren. En wellicht gaat het nog veel langer duren. Er is namelijk in de tussentijd ook nog een commissie Borstlap opgericht die alle vorm van arbeid in Nederland moest gaan analyseren. In 2020 hebben zij een rapport uitgebracht met allerlei aanbevelingen; ook voor ZZP-ers. In juni is er ook een SER advies uitgebracht die voortborduurt op de adviezen van de commissie Borstlap. Een van die adviezen is een collectief vangnet voor werkenden (ongeacht de manier waarop vormgegeven) en een volksverzekering voor arbeidsongeschiktheid. Zo’n zelfde model heeft het Verenigd Koninkrijk al vele jaren.

Wat adviseert CBBS te doen inzake wet DBA?

Verdere voorspellingen durven wij niet te maken. Het kan werkelijk alle kanten nog op. Net zoals wij niet durven te voorspellen wanneer er een nieuw kabinet zal komen en hoe de samenstelling zal zijn. Wat we wel weten is dat de wet DBA op dit moment formeel wetgeving is. Ondanks dat er geen handhaving plaatsvindt is er wel degelijk een verplichting om de wet na te leven. De geringe handhaving die plaatsvindt richt zich met name op de excessen die ontstaan en soms bij toeval ontdekt worden.

Zodra wij nieuwe berichtgeving tegenkomen, zullen wij u weer op de hoogte brengen. Mocht u in de tussentijd vragen hebben of advies wensen over ZZP-ers? Neem dan gerust contact op met een van onze specialisten.

 

Modelovereenkomst ZZP

Er kan onduidelijkheid zijn over de arbeidsrelatie tussen opdrachtnemers en opdrachtgevers. Om deze beide partijen zekerheid te bieden kunnen zij een overeenkomst sluiten. Deze overeenkomst moet van te voren zijn goedgekeurd door de belastingdienst. Hiervoor stelt de belastingdienst goedgekeurde modelovereenkomsten beschikbaar.

 

Heb je nog vragen of behoefte aan (juridische) ondersteuning bij het doorvoeren van deze wijzigingen binnen je organisatie? Neem dan contact op met CBBS Advies: advies@cbbs.nl.

Eenvoudig overstappen

Intake

Bij interesse worden de mogelijkheden besproken en wordt er een plan opgesteld.

Voorstel

Ontvang een vrijblijvende offerte met de mogelijkheden voor uw bedrijf.

Zorgeloze start

Eén van onze medewerkers komt bij u langs en neemt met u alle afspraken tussen werknemer en werkgever door, zodat deze op de juiste manier in uw salarisadministratie worden ingevoerd. Zo zorgen we ervoor dat de start vlekkeloos verloopt.

Stap 1: Intake

Bij interesse worden de mogelijkheden besproken en wordt er een plan opgesteld.

Stap 2: Voorstel

Ontvang een vrijblijvende offerte met de mogelijkheden voor uw bedrijf.

Stap 3: Zorgeloze start

Eén van onze medewerkers komt bij u langs en neemt met u alle afspraken tussen werknemer en werkgever door, zodat deze op de juiste manier in uw salarisadministratie worden ingevoerd. Zo zorgen we ervoor dat de start vlekkeloos verloopt.

Wij staan voor u klaar

Stuur een mail

Onze klantenservice helpt u verder (binnen 1 werkdag een reactie)

Bel 070 335 30 00

Op werkdagen van 08:30 tot 17:00

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de gratis nieuwsbrief