Formulieren en documenten

Klanten van CBBS PayrollingCBBS Shared Services en CBBS Werkgeversinstituut maken gebruik van mutatieformulieren om wijzigingen aan ons door te geven. Hierbij vindt u de beschikbare mutatieformulieren.

Let goed op dat u het juiste formulier gebruikt. We hebben namelijk voor de werknemers in de cao Sociaal Werk aparte formulieren ontworpen.

Naast het gebruik van de formulieren vindt u hier belangrijke kennisdocumenten. Wij zorgen ervoor dat deze documenten altijd up-to-date zijn. Kom dus regelmatig hier terug om te kijken of er nieuwe informatie voor u beschikbaar is.

Eventuele andere mutaties kunnen telefonisch (010 43 66 555) of per mail (hrservice@cbbs.nl) aan ons worden doorgegeven. Daarnaast zijn we ook bereikbaar voor andere vragen.